Tutkimus: Asiakkaidemme tyytyväisyys on maan huippua

25.11.2020

Marraskuussa valmistuneen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan noin 74 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä toimintaamme. Turku Energia sijoittui toimialan yleisarvosanavertailussa toiselle sijalle.EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimukseen haastatellaan useiden eri energiayhtiöiden asiakkaita. Näin saamme vertailutietoa siitä, miten omat tuloksemme suhtautuvat muiden energiayhtiöiden asiakastyytyväisyyteen.Tutkimuksen kohderyhminä olivat sähkönmyynnin ja sähkönjakelun kuluttaja-asiakkaat.

"Turku Energian asiakkaana on vaivatonta olla"

Turku Energia sijoittuu kaikilla tutkimuksen osa-alueilla selvästi toimialan keskitason yläpuolelle. Selkeimmin erotumme eduksemme imagon, asiakasuskollisuuden ja palvelulaadun osalta. Vuoden 2020 poikkeuksellinen yhteiskunnallinen tilanne ei ole juurikaan vaikuttanut palvelulaatuun, joka on pysynyt viime vuosien tapaan korkealla tasolla.Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät Turku Energiaa erityisesti paikallisena, luotettavana ja yhteiskuntavastuullisena. Lähimpänä toimialan keskitasoa olemme tuotelaadun ja rahalle saatavan vastineen osalta, mutta niissäkin olemme keskitason yläpuolella.Toimialavertailussa Turku Energia sai huomattavasti keskitasoa korkeammat arvostelut aloitteellisuudesta. Asiakkaiden mielestä Turku Energia pitää heidät asiakassuhteeseen vaikuttavista seikoista aloitteellisesti hyvin ajan tasalla. He kokevat, että Turku Energia arvostaa heitä, ja että asiakkaana on vaivatonta olla.

Etupiiri-kanta-asiakasohjelma saa kiitosta

Turku Energian viime vuonna lanseeraama kanta-asiakasohjelma Etupiiri sai positiivista palautetta. Valtaosa kanta-asiakasohjelmaa hyödyntäneistä asiakkaista pitää sitä erittäin hyödyllisenä.Tutustu tuloksiin tarkemmin EPSI Ratingin tiedotteesta tästä linkistä.