Turku Energia Sähköverkot Oy nostaa siirtohintojaan 1.7.2024 alkaen ​

Ylhäältä päin otettu kuva vihreästä metsästä
27.5.2024

Turku Energia Sähköverkot Oy nostaa siirtohintojaan 1.7.2024 alkaen. Korotuksen perusteena on toimitusvarman sähköverkon rakentaminen ja ylläpitäminen sekä vihreän siirtymän tukeminen investoinnein. Hinnankorotuksen vaikutus on sähkön kulutuksesta ja tyyppikäyttäjästä riippuen verottomana keskimäärin kahdeksan prosenttia, verollisena keskimäärin kolmesta prosentista kahdeksaan prosenttiin.  Turku Energia Sähköverkot Oy kuuluu hinnankorotuksen jälkeenkin Suomen edullisimpien sähköverkkoyhtiöiden joukkoon.

Sähkön siirtohinta eli verkkopalvelumaksu koostuu perusmaksusta, tehomaksusta ja siirtomaksusta. Nyt tehtävä korotus kohdistuu kaikkiin edellä mainittuihin hinnoittelukomponentteihin. 

"Tehtävänämme on varmistaa vakaa ja varma sähköntoimitus asiakkaillemme, ja se vaatii tulevina vuosina merkittäviä investointeja verkkoomme. Parannamme sähköverkkomme siirtokapasiteettia ja toimitusvarmuutta vihreän siirtymän tukemiseksi. Myös vuosille 2025–2028 ajoittuva etäluettavien mittareiden vaihto on yksi keskeisimmistä investoinneistamme.  Sen myötä vastaamme varttimittauksen vaatimuksiin, ja asiakkaillemme se tulee mahdollistamaan oman sähkönkulutuksen entistä tarkemman seurannan", sanoo toimitusjohtaja Tomi Toivonen Turku Energia Sähköverkoista.   

Esimerkkilaskelmat hinnankorotusten vaikutuksista

Hinnankorotuksen vaikutukset vaihtelevat asumis- ja lämmitysmuodon mukaan. Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2000 kilowattituntia vuodessa, sähkönsiirron verollinen hinta nousee noin 9,40 euroa vuodessa. Vastaavasti pientalossa, jossa varaava sähkölämmitys ja sähkönkulutus on 18 000 kilowattituntia, verollinen hinnankorotus on noin 31,30 euroa vuodessa.   

Kerrostalohuoneisto  Pientalo, ei sähkölämmitystä  Pientalo, varaava sähkölämmitys  
Pääsulake 3 x 25 APääsulake 3 x 25 APääsulake 3 x 25 A
Sähkön käyttö 2000 kWh/vuosiSähkön käyttö 5000 kWh/vuosiSähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi
Siirron vuosikustannus:   174,62 eur/vuosiSiirron vuosikustannus: 310,88 eur/vuosiSiirron vuosikustannus: 901,36 eur/vuosi
Vuosikustannus korotuksen jälkeen: 184,04 eur/vuosiVuosikustannus korotuksen jälkeen: 324,40 eur/vuosiVuosikustannus korotuksen jälkeen: 932,60 eur/vuosi

Esimerkkilaskelmissa mukana olleilla kerrostalohuoneistolla, pientalolla ilman sähkölämmitystä ja pientalo varaavalla sähkölämmityksellä, on verkkopalvelutuotteena Yleissiirto. Laskelmissa on huomioitu sähkövero ja arvonlisävero.  

Sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Sähköverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä ja sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelua seurataan nelivuotisilla valvontajaksoilla. Nykyinen valvontajakso päättyy vuonna 2027.   

1.7.2024 voimaan astuva verkkopalveluhinnasto löytyy Turku Energia Sähköverkkojen verkkosivuilta.  Turku Energia Sähköverkot tiedottaa asiakkaitaan hinnanmuutoksesta erikseen kirjeitse tai sähköpostitse.