Turku Energia Sähköverkoilla ennätyksellisen vähän sähkökatkoja viime vuonna

mies turvavarusteissa seisomassa sähköjohdolla
31.1.2023

Turku Energia Sähköverkot teki vuonna 2022 historiaa: keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika käyttöpaikkaa kohti laski ennätyksellisen alas 7 minuuttiin ja 26 sekuntiin. Edellinen ennätys on vuodelta 2017, jolloin päästiin 8 minuuttiin ja 54 sekuntiin.

Suurinta osaa, yli kolmeneljäsosaa Turku Energia Sähköverkkojen käyttöpaikoista eivät sähkökatkot viime vuonna koskeneet. 22 849 käyttöpaikkaa koki yhden tai useamman keskeytyksen ja noin 78 000 käyttöpaikassa ei ollut vuoden aikana lainkaan katkoja.

Käyttöpaikalla tarkoitetaan sähköverkkoon kytkettyä kiinteistöä, jonka sähkönkulutusta mitataan mittarilla. Käyttöpaikka voi siis olla esimerkiksi päiväkoti, omakotitalo tai vaikka kokonainen kerrostalo, jos on kyse ns. yhteisostotalosta, jossa taloyhtiö laskuttaa asukkaita sähköstä.

Eniten katkoja aiheuttivat viime vuonna suhteutettuna keskeytysaikaan luonnonolosuhteet eli tuuli ja myrsky (28 %). Seuraavaksi eniten katkoja aiheutui erilaisista rakennevioista (24 %). Näihin lasketaan esimerkiksi häiriöt sähköasemilla tai kaapeliviat. Sähköverkkojen huolto- ja kunnossapitotyöt selittivät 17 % katkoista. Niihin kuuluvat ennalta suunnitellut ja asiakkaille viestityt katkot, jotka ovat tarpeellisia erilaisten huolto- ja verkonrakennustöiden vuoksi.

Turku Energia Sähköverkkojen käyttöpäällikkö Juho Uurasjärvi on tyytyväinen lukemaan ja kertoo sen olevan tulosta pitkäjänteisestä työstä toimitusvarmuuden eteen.

"Toimitusvarma sähkönjakelu on meille ykkösasia. Olemme vuosien ajan investoineet sähkölinjojen maakaapelointiin, ja tämä työ näkyy selkeästi sähkökatkojen vähentymisenä ja lyhentymisenä. Lisäksi teemme paljon muita toimenpiteitä, kuten hoidamme sähkölinjojen vierimetsää niin, ettei puita pääse kaatumaan linjoille. Ilmajohtoverkon ympäristöä on karsittu helikopterioksinnalla. Meillä on myös sitoutuneet sähköasentajat, jotka pääsevät nopeasti paikalle rajaamaan vikaa ja palauttamaan sähköjä", Uurasjärvi kertoo.

Turku Energia Sähköverkot on investoinut myös verkostoautomaatioon, joka tarkoittaa sitä, että sähköverkon vikaa voidaan rajata ja takaisinkytkentöjä tehdä etänä, jolla edesautetaan sähköjen nopeampaa palautusta asiakkaalle.