Saako olla hiilineutraalia energiaa? Turku Energia on neutraali ainoastaan ilmastolle

Nainen hopeisissa vaatteissa dj pöydän äärellä
26.5.2024

Hiilineutraaliustavoitteita kuvataan usein kunnianhimoisina. Turku Energian tie kohti hiilineutraalia Turkua 2029 on kuitenkin pikemminkin pitkän, järjestelmällisen työn täysin odotettava lopputulos. 
 
Sanotaan se heti alkuun. Turku Energia tulee saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2029 mennessä. Turku Energian toimitusjohtajaa Timo Honkasta ei kuitenkaan haittaa olla tässä asiassa tylsä; Ilmasto- ja ympäristövastuuasioissa johdonmukainen toiminta ja vakaa, tasainen kehitys ovat trilleriä parempi toimintatapa. 

Yksinkertaisesta kokonaisuudesta ei silti ole kyse, päinvastoin. Suorituksen taustalla on vuosikymmenten kova ja järjestelmällinen työ, joka varsinkin alussa on vaatinut neutraaliuden sijaan kanttia – jopa vastavirtaan uimista. 

– Aloitimme ilmaston kannalta kestävien päätösten tekemisen kauan sitten, ennen monia muita toimijoita. Silloin investointejamme on pidetty rohkeinakin. Voi todeta, että näimme jo silloin kauas, Honkanen toteaa. 
 
Hiilineutraalius saavutetaan monella rintamalla  
 
Vuosikymmeniin on mahtunut lukuisia isoja ja pieniä hankkeita sekä investointeja, jotka kaikki ovat vieneet yhtiötä kohti tätä hetkeä ja tavoitetta. Esimerkiksi vuonna 2001 käynnistyi puunjalostuksen sivuvirtoja ja hakkuutähteitä hyödyntävä Orikedon biolämpökeskus. 20 vuotta sitten yhtiö hankki osuuksia norjalaisesta vesivoimasta, tuulivoimaan yhtiö investoi jo viime vuosituhannen puolella. 

Juuri tuulivoiman lisääminen onkin päästöttömän sähköntuotannon edellytys. Turku Energia on kasvattanut investointejaan tuulivoimapuistoihin vuosittain osakkuusyhtiönsä Suomen Hyötytuulen kautta. Tuoreimpia esimerkkejä ovat 2023–2024 valmistuneet Alajoki-Peuralinnan ja Oosinselän tuulipuistohankkeet sekä 2025 valmistuva Siikajoen tuulipuisto. 

Isoja panostuksia on tehty muillakin rintamilla. Tuoreimpana investointipäätöksenä mainittakoon Turku Energian käynnistämä investointihanke sähkökattilan rakentamiseksi Pääskyvuoreen. Sillä tuotetaan vuodesta 2026 alkaen lämpöä sähköllä.  Tuoreimpina muun muassa Naantalin TSE:n voimalaitosprosessin hukkalämmöstä ja kesäaikaan merivedestä kaukolämpöä tuottava hukkalämpöpumppu. Yksi historiallinen askel otettiin 2024 toukokuussa, kun huoltotöiden vuoksi koko Turku Energian tuottama kaukolämpö tuotettiin yhden viikonlopun ajan CO2-vapaalla sähköllä, eli siis ei-polttavalla tuotannolla. Ei-polttava tuotanto ja uusiutuvat energialähteet ovatkin seudullisen kaukolämmön tuotannon tulevaisuus. 

Asiakas- ja ilmastolähtöisiä ratkaisuja  

Asiakkaiden odotukset ja toiveet ovat viime vuosien saatossa muuttuneet radikaalimmin kuin Turku Energian oma työskentely ja visio. Siinä missä aiemmin tärkeintä oli toimitusvarmuus ja hinta, nyt energiavalintoja tehdään tiedostavammin – jopa ilmasto edellä. 

–  Asiakkaidemme odotukset tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyttä ja laatua kohtaan ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tämä on meille kokonaisvaltaisena energiakumppanina todella hieno asia, Honkanen kiittelee. 
 
Esimerkiksi henkilöasiakkaiden kiinnostus vedellä, auringolla ja tuulella tuotettua hiilineutraalia sähköä kohtaan on kasvanut merkittävästi. Jo nyt kaikki Turku Energian asiakkaat voivat ostaa oman sähkönsä tai lämpönsä hiilineutraalisti tuotettuna, alkuperätakuin varmistettuna. 
 
Energiakumppanuutta tuotteista ja palveluista investointitasolle 
 
Yritysasiakkaille Turku Energia tarjoaa myös strategista energiakumppanuutta. Se voi tarkoittaa laajoja kokonaisratkaisuja, joilla tähdätään tehokkaampaan energiakiertoon. Honkanen on nähnyt myös yrityskentän asennemuutoksen.  

– Ketjuhan ei ala tai pysähdy meihin, vaan autamme asiakkaitamme tarkastelemaan kokonaisuutta, tekemään ilmaston kannalta parempia valintoja ja viestimään tuloksista halutessaan eteenpäin. Tavoitteet, keinot ja kiinnostus ruokkivat tehokkaasti toisiaan.  

Hyvä esimerkki asiakaslähtöisestä investoinnista on 2018 Turussa käyttöön otettu Artukaisten höyryntuotantolaitos, joka tuottaa höyryä ja lämpöä pääasiassa alueen teollisuusyrityksille. Metsähaketta polttoaineena käyttävä laitos vähensi valmistuessaan merkittävästi raskaan polttoöljyn käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä.  
 
Viime vuonna Artukaisten höyryntuotantolaitoksessa otettiin käyttöön savukaasupesuri. 2,5 miljoonan euron investointi vähentää käytettävän polttoaineen määrää, kun kosteista savukaasuista saadaan talteen lämpöenergia. Talteen saatavan 3 MW kaukolämmön energiamäärä vastaa noin tuhannen omakotitalon vuotuista energiankulutusta. 

Fossiiilisille jää tulevaisuudessa huoltovarmuusrooli 

Kuulostaa ruusuiselta – ehkä liiankin. Turku Energia käyttää kuitenkin yhä fossiilista öljyä vara- ja huipputuotannossa. Onko realistista, että fossiilista polttoaineista todella päästään kokonaan eroon? 
– Investointimme ei-polttavaan teknologiaan, hukkalämmön hyödyntämiseen sekä aurinko- ja tuulivoimaan varmistavat, että hiilestä tullaan luopumaan vuoteen 2029 mennessä. Kivihiilelle jää huoltovarmuuskriittinen rooli. Yhteiskunnallisesti kriittisenä toimijana meidän tulee huolehtia toimitusvarmuudesta kaikissa poikkeustilanteissa, Honkanen muistuttaa. 

Vuonna 2022 jo 95 prosenttia Turku Energian myymästä sähköstä oli hiilineutraalisti tuotettua (vuoden 2023 tilastot julkaistaan kesällä jäännösjakauman valmistutta) ja vuonna 2023 kaukolämmöstä 87 prosenttia oli tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Turku Energian matka kohti 100-prosenttisen hiilineutraalia suomalaista energaiyhtiötä on siis vakaalla pohjalla. Kun transformaatio on valmis, on Turun seudun asukkaiden ja yritysten entistä yksinkertaisempaa tehdä ilmaston ja ympäristön kannalta hyviä valintoja.   
 
– Me toki mielellämme tarjoamme siihen energian osalta edellytykset jo tässä ja tänään, Honkanen sanoo.