Poliittisilla työnseisauksilla 14.12.2023 ei vaikutusta Turku Energian asiakkaiden lämmön- ja sähkönjakeluun

11.12.2023

Turku Energia on välillisesti torstaina 14.12.2023 poliittisten työtaistelutoimenpiteiden kohteena työtaistelutoimenpiteiden kohdistuessa Turku Energian osakkuusyhtiö Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitokseen. Työtaistelutoimenpiteellä ei ole kuitenkaan vaikutusta Turku Energian asiakkaiden sähkön- ja lämmönjakeluun eikä asiakkaiden palveluihin. Turku Energia ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy turvaavat tarvittaessa kaukolämmön tuotannon muilla tuotantolaitoksillaan sekä vara- ja huipputuotantolaitoksilla työtaistelutoimenpiteiden aikana.