Lämmön ohjausfoorumi on aitiopaikka energiaratkaisujen kehittämiseen

Kuvassa kaksi henkilöä seisoo Aurajoenrannassa.
23.1.2024

Kaksi vuotta toiminut Turku Energian lämmön ohjausfoorumi saa uuden jäsenistön vuodenvaihteessa. Foorumi on avannut uusia näkökulmia niin jäsenille kuin Turku Energiallekin. 

Turku Energian lämmön asiakkaista koottu ohjausfoorumi aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa, ja sen tavoitteena on osallistaa Turku Energian asiakkaita mukaan kaukolämmön kehittämiseen. Vuoden 2023 loppuun asti toiminut ensimmäinen jäsenistö koostui asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistösakeyhtiöiden edustajista. 

Noin neljä kertaa vuodessa kokoontuvan ryhmän jäsenet ovat muun muassa olleet mukana pilotoimassa uusia tuotteita, tutustuneet erilaisiin kaukolämpökohteisiin, käsitelleet käynnissä olevia kehityshankkeita ja antaneet panoksensa lämmön uuteen strategiaan jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi foorumissa on keskusteltu tuotekehitystarpeista asiakkaiden näkökulmasta. 

– Lämmön ohjausfoorumi on mielenkiintoinen aitiopaikka, jossa lämpöön liittyviä asioita pääsee käsittelemään suoraan kollegojen ja lämpöyhtiön kanssa. Olemme tutustuneet lämmöntuotantolaitosten toimintaan, mikä on lisännyt ymmärrystämme siitä, miten tuotantoprosessit toimivat, sanoo ensimmäisen ohjausfoorumin jäsenistöön kuulunut isännöitsijä Veikko Nieminen Kiinteistöpiste Vuoresta. 

Foorumissa on vahva kehittämisen halu 

Niemisen mukaan ohjausfoorumi on hyvä rajapinta lämmön asiakkaan ja myyjän välillä, ja sen kautta jäsenet voivat tuoda ratkaisuja myös omille asiakkailleen. Ihmisten kohtaaminen foorumin sisällä sekä alan tapahtumissa on ollut hyödyllistä.  

– Tapahtumissa saa myös kansallisen tason näkemystä. Kahden vuoden aikana on kertynyt paljon uusia kontakteja, joihin voi olla jatkossakin yhteydessä. On ollut ilahduttavaa, että foorumissa on vahva kehittämisen halu ja yhteen hiileen puhaltamisen henki. Samalla se on ollut mainio kanava suoran ja tarvittaessa kriittisenkin palautteen antamiseen esimerkiksi kehityshankkeista, Nieminen toteaa. 

Nieminen kokee, että ohjausfoorumissa mukana oleminen on hedelmällistä myös jäsenten oman työn kannalta.  

– Pilottihankkeissa pääsee haistelemaan alan uusia tuulia. Esimerkiksi hybridikokeilu, jossa kohdetta lämmitetään kaukolämmöllä ja maalämmöllä, oli yksi sellainen. Tulevaisuudenkin kannalta on hyvä saada jalkaa innovoinnin oven väliin. Myös omat isännöintikohteemme ovat saaneet käytännön hyötyä lämpöteknisissä asioissa.  

– Kuluneen kahden vuoden aikana kaukolämmön palvelukokonaisuus on avautunut paremmin: se pitää sisällään itse lämmön lisäksi myös kattavat ylläpito- ja asiakaspalvelut, minkä kautta on onnistuttu myös saavuttamaan säästöjä asiakasyhtiöille, Nieminen kertoo. 

Vuoden alussa ohjausfoorumin vanha jäsenistö teki tilaa uudelle ryhmälle. Nieminen ja muut foorumilaiset pääsivät vaikuttamaan uuden foorumin suuntaviivoihin. 

– Keskuudessamme syntyi ajatus, että uudessa foorumissa voisi olla vahva edustus myös yrityspuolelta. Tämä auttaa varmasti myös Turku Energiaa, sillä yrityspuolella tarvitaan erityyppisiä ratkaisuja esimerkiksi lämmöntuotantoprosesseihin. Uskon, että uuden foorumin toiminta muotoutuu hieman erilaiseksi kuin meillä oli. Edelleenkin ryhmän fokuksessa tulee varmasti olemaan uusien lämpöratkaisujen kehittäminen ja monipuolinen ajatustenvaihto, Nieminen näkee. 

Katseet myös liike-elämän puolelle 

Hansakorttelin kiinteistöpäällikkö Janne Suominen on yksi yrityselämän edustajista lämmön ohjausfoorumin uudessa jäsenistössä. Hän uskoo, että tulevat kaksi vuotta tulevat olemaan antoisia. 

– En tunne foorumin tähänastista toimintaa kovinkaan tarkasti, joten odotan tulevaa suurella mielenkiinnolla. On hienoa päästä osalliseksi kehittämään paikallista kaukolämpöä ja jakaa tietoa alan näkymistä, Suominen sanoo. 

Hän uskoo tuovansa foorumiin ennen kaikkea näkemystä kaupallisista kiinteistöistä ja keskusta-alueen erityispiirteistä. Hansakorttelissa energia-asioihin omat haasteensa asettavat kiinteistökokonaisuuden moninaisuus ja siellä tarjottavien palvelujen kirjo. Kauppakeskuksen toimijoilla on erilaisia tarpeita liittyen esimerkiksi juuri sisäilman lämpötilaan. 

– Erityisesti uusiutuva energia ja lämmöntuotantomuodot ovat omassa työssäni keskeisiä aiheita, ja energiatehokkuus ja vastuullisuus koskettavat meitä Hansakorttelissa joka päivä. Myös sijaintimme kaupungin keskustassa asettaa energiaratkaisuille omat haasteensa. Uskon, että sen myötä voin tuoda foorumin keskusteluun tuoreita näkökulmia ja vastaavasti saamme itse eväitä oman toimintamme kehittämiseen, Suominen toteaa. 

Kuvat: Mikael Soininen Teksti: Juho Heikkinen