Turku Energia Sähköverkot on varautunut mahdolliseen sähköpulaan ja kierrätettäviin katkoihin

Turku Energia Sähköverkot Oy on varautunut mahdolliseen sähköpulaan ja kierrätettäviin katkoihin omalla verkkoalueellaan. Turku Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön jakelusta Turun kaupungin alueella pois lukien Paattisten alue. Yhtiö on valmistautunut kierrättämään sähkökatkoja etukäteen määritellyn irtikytkentäsuunnitelman mukaisesti siten, että kriittiset kohteet on rajattu katkojen ulkopuolelle. Käytännössä kierrätettävät katkot tulevat koskemaan koko kaupunkia, mutta osaa kaupunginosista ja niiden alueista kerrallaan.

7.12.2022

Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa sähköpulatilanteessa sähkön rajoittamisesta kolmiportaisen portaikon mukaisesti ja ohjeistaa verkkoyhtiöitä kulutuksen irtikytkemisestä. Sähköpulatilanteessa Turku Energia Sähköverkot toteuttaa kiertäviä sähkökatkoja kantaverkkoyhtiö Fingridin määrittelemän tehonpudotuksen saavuttamiseksi omalla verkkoalueellaan. Katkot ovat kerrallaan maksimissaan kahden tunnin mittaisia ja katkojen väliin pyritään jättämään noin kuuden tunnin tauko. Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. 

Turku Energia Sähköverkkojen verkkoalueella kierrättävät katkot tulevat koskemaan koko kaupunkia, mutta osaa kaupunginosista ja  niiden alueista kerrallaan.

"Mikäli sähköpulatilanteeseen jouduttaisiin, on tärkeää muistaa, että tilanne on ammattilaisten hallinnassa ja toiminta on suunniteltua ja harjoiteltua. Asiakkaitamme kehotamme seuraamaan kanaviamme ja mediaa, me ja kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedotamme tilanteen etenemisestä laajasti. Jokaisen, niin kuluttajien kuin yritysten, olisi tärkeää varmistaa oma varautumisensa sähkökatkojen varalle. Myös omaan energiankulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota viimeistään nyt talvikuukausien alettua, jotta yhdessä välttyisimme kierrätettäviltä katkoilta", sanoo toimitusjohtaja Tomi Toivonen Turku Energia Sähköverkoista.

Turku Energia Sähköverkot on tarkentanut syksyn aikana omaa suunnitelmaansa ja toimintaohjeitaan mahdollisen sähköpulan varalle, käynyt läpi mahdollisten katkojen vaikutuksia yritysten ja sidosryhmien kanssa ja valmistellut mahdollisen sähköpulan aikaista tiedottamista.

Kaukolämpötalot eivät kylmene katkon aikana 

Sähkökatkon aikana talon lämmitys keskeytyy, koska lämmön kierto rakennuksessa perustuu sähköllä toimivaan kiertovesipumppuun. Kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja kiinteistö ei ehdi viiletä merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys käynnistyy normaalisti, kun talon kiertovesipumppu alkaa taas kierrättää lämmintä vettä.  

Sähkökatkon aikana on hyvä olla varovainen, kun laskee lämmintä vettä hanasta tai suihkusta, sillä veden lämpötila voi vaihdella ja hanoista voi tulla myös poikkeuksellisen kuumaa vettä. Myös katkon loputtua on oltava varovainen, sillä hanasta tuleva vesi voi olla normaalia kuumempaa.

Turku Energia Sähköverkot viestii sähkökatkoista monikanavaisesti

Turku Energia Sähköverkot tiedottaa sähköpulasta Fingridin kolmiportaisen luokittelun mukaisesti monikanavaisesti. Tietoa tulevista katkoista pyritään viestimään ennakoidusti, jos siihen vain on mahdollisuus. Yhtiön viestintäkanavia sähkökatkotilanteessa ovat sosiaalisen median kanavat (Twitter ja Facebook) ja verkkosivut osoitteessa www.turkuenergia.fi. Sivuilla julkaistaan myös Turku Energia Sähköverkkojen medialle lähettämät tiedotteet tilanteen etenemisestä.

Turku Energia Sähköverkkojen ajantasaisen tilanteen näkee yhtiön keskeytyskartalta osoitteesta: https://keskeytyskartta.turkuenergia.fi/. Karttapalveluun on valmistelussa myös sähköpulatilanteisiin näkymä, jossa tulevat kierrätettävät sähkökatkot ennakkoon, mikäli tilanne sen mahdollistaa.

Sähkökatkoista tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttöpaikkakohtaisilla tekstiviesti- ja sähköpostitiedotteilla suoraan asiakkaita. Turku Energia Sähköverkkojen asiakkaat voivat tilata omaa käyttöpaikkaansa koskevat tekstiviesti- ja sähköpostitiedotteet EnergiaOnline-palvelusta. Tietojen tilaaminen vaatii kirjautumisen. 

Turku Energia on koonnut verkkosivuilleen kattavan tietopaketin sähköpulasta, sähkökatkoihin varautumisesta, toimintaohjeista sähkökatkoihin, tiedottamisesta sähköpulan ja sähkökatkojen aikana sekä useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset. Sähköpulasivu löytyy osoitteesta  www.turkuenergia.fi/sahkopula

Lue lisää Turun kaupungin varautumisesta sähkökatkoihin: https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/turku-on-varautunut-hyvin-talven-kiertaviin-sahkokatkoihin.html 

Yhteyshenkilöt

Tomi Toivonen
Toimitusjohtaja, Turku Energia Sähköverkot Oy
050 5573 124etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi