Turku Energia Sähköverkot teki sopimuksen seuraavan sukupolven etäluentamittareiden toimittamisesta

Turku Energia Sähköverkot Oy on tehnyt sopimuksen mittauspalveluista sekä etäluettavien älymittareiden toimituksesta energianhallintaratkaisuja toimittavan Landis + Gyr Oy:n kanssa. Uudet etämittauslaitteistot tullaan vaihtamaan kaikkiin Turku Energia Sähköverkkojen sähkönkäyttöpaikkoihin vuosien 2025–2028 aikana. Mittarit uusitaan, jotta Turku Energia Sähköverkot pystyy vastaamaan uuden mittausasetuksen vaatimuksiin muun muassa varttimittaukseen ja mittauslaitteen jänniteulostuloon asiakasrajapinnassa.

24.11.2022

Sopimus sisältää noin 125 000 mittauslaitteen toimituksen ja luotettavan IoT-verkkoviestinnän sekä 10-vuotisen palvelusopimuksen. Etäluentamittareiden vaihtoprojekti, jossa vaihdetaan noin 95 000 mittaria, käynnistyy vuonna 2025. Hanketta pilotoidaan vuoden 2023 aikana. Mittareista noin 30 000 Turku Energia Sähköverkot asentaa tulevien vuosien uudiskohteisiin. Sopimuksen arvo on noin 18 miljoonaa euroa.

"Vaihdon myötä pystymme vastaamaan uuden mittausasetuksen vaatimuksiin, joita tällä hetkellä käytössä olevat mittarit eivät täytä. Energiankulutuksen seurannan merkitys kasvaa edelleen tulevina vuosina, ja tämän vaihdon myötä asiakkaamme voivat seurata omaa energiankäyttöään entistä tarkemmalla tasolla, viidentoista minuutin tarkkuudella. Uudet mittarit mahdollistavat myös entistä paremman etäohjauksen ja vikatilanteiden hoidon", sanoo Turku Energia Sähköverkkojen toimitusjohtaja Tomi Toivonen.

Turku Energia Sähköverkot tiedottaa asiakkaitaan tarkemmin mittarinvaihdosta, kun vaihto on ajankohtainen. Mittarinvaihto sisältyy asiakkaiden sähkönsiirtohintaan.

https://www.landisgyr.fi/news/turku-energia-sahkoverkot-ja-landisgyr-laajentavat-alykkaiden-mittareiden-ja-mittauspalveluiden-yhteistyota/

Yhteyshenkilöt

Tomi Toivonen
Toimitusjohtaja, Turku Energia Sähköverkot Oy
050 5573 124etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi