Turku Energia -konsernin tulos parani – kaukolämmöstä jo 80 % tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä

Turku Energia -konsernin liikevoitto parani ja liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Sähkönkulutus laski Turussa 1,8 % edellisvuoteen verrattuna. Lämpimät talvikuukaudet vähensivät kaukolämmön kysyntää, mutta tehokkaan perustuotannon ansiosta kaukolämmön kannattavuus parani edellisvuodesta. Yhtiö jatkoi panostuksiaan uusiutuvaan energiaan. Vuoden 2020 lopussa jo 80 % (2019: 61%) kaukolämmöstä tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä. Koronavirusepidemia muutti konsernin työskentelytapoja ja hidasti yritysten investointipäätösten tekoa etenkin aurinkopaneeleissa ja jonkin verran myös sähköautojen latausratkaisuissa. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus sekä asiakastyytyväisyys säilyivät hyvällä tasolla.

23.2.2021

Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1476 GWh (2019: 1503 GWh) ja muille verkonhaltijoille 475 GWh (2019: 479 GWh). Kaukolämpöä myytiin 1715 GWh (2019: 1898 GWh), josta jo 80 % tuotettiin uusiutuvalla energialla. Uusiutuvan energian määrää kaukolämmön tuotannossa lisäsi muun muassa Turku Energian osakkuusyhtiön, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) Naantalin voimalaitoksella käyttöönottama savukaasulauhdutin, jolla tuotettu lämpö korvaa pääosin aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä.

Sekä sähkön että lämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2020 erinomaisella tasolla. Sähkön siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 11,5 minuuttia. Lämmön asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli keskimäärin 54 minuuttia.

– Vuosi 2020 oli koronaviruksen vuoksi poikkeuksellinen ja näkyi meillä ensisijaisesti muuttuneina työskentelytapoina. Tärkeimpänä tehtävänämme tänä poikkeuksellisena aikana oli, ja on varmistaa yhteiskunnallisesti kriittinen energiantuotanto ja –jakelu. Vuotemme oli poikkeustilanteesta huolimatta onnistunut, ja saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme. Jatkoimme panostuksiamme uusiutuvaan energiaan, toimitusvarmuutemme ja asiakastyytyväisyytemme oli erinomaisella tasolla ja päivitimme strategiamme seuraavalle kolmivuotiskaudelle näyttämään suuntaviivoja kohti hiilineutraalia Turkua, sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Tilikauden keskeiset tapahtumat

 • Turku Energian konsernin strategia päivitettiin vuoden 2020 aikana kaudelle 2021-2023, ja yhtiö laati ympäristö- ja ilmasto-ohjelma vuosille 2021-2023.

 • Turku Energian kuluttaja-asiakkaat olivat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan toiseksi tyytyväisimpiä.

 • Maaliskuussa alkanut koronavirustilanne toi muutoksia konsernin työskentelytapoihin. Tiukoilla ohjeistuksilla koronatartuntaketjuilta vältyttiin konsernissa vuoden aikana. Linnankadulla sijaitseva asiakaspalvelupiste suljettiin koronan vuoksi toistaiseksi.

 • Turku Energia solmi yhteistyösopimuksen Toriparkin kanssa ja toimitti Toriparkkiin 20 sähköautojen latauspistettä.

 • Turku Energia hankki lisää tuulivoimatuotantoa osakkuusyhtiönsä Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeesta. Hankkeen valmistumisen myötä tuulivoiman osuus koko Turku Energian sähkön vuosituotannosta on noin 28 %.

 • Turku Energia Sähköverkot Oy alensi asiakkaidensa sähkönsiirron perusmaksun hintaa 50 prosentilla puolen vuoden ajaksi, 1.4 – 30.9.2020 väliselle ajalle.

 • Turku Energia Sähköverkot Oy ilmoitti marraskuussa laskevansa siirtohintojaan 1.1.2021 alkaen. Hinnanalennuksen vaikutus on tyyppikäyttäjästä ja sähkön kulutuksesta riippuen verollisena keskimäärin neljä prosenttia.

 • Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat säilyivät edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa.

 • Kaukolämmön hintakehitys jatkui laskevana johtuen kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyistä investoinneista uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantumisesta sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehdystä kehitystyöstä muun muassa tuotannon optimoinnin osalta johtuen.

 • Turku Energia luovutti asiakaspalvelunsa marraskuussa liikkeenluovutuksella Eniro Finlandille ja teki palvelusopimuksen asiakaspalvelunsa hankkimisesta Eniro Finlandilta. Liikkeenluovutuksen taustalla oli sähkön myynnin kiristynyt kilpailutilanne ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä palveluaikojen laajentaminen.

 • Palveluliiketoimintaa harjoittava Urakointipalvelut-yksikkö valmisteli nimensä vaihtoa. Yksikön nimi vaihtui Verkostotekniikaksi 1.1.2021 alkaen ja nimi rekisteröitiin aputoiminimenä.

Avainluvut ja osingonjako

 

1.1.-31.12.2020

1.1. – 31.12.2019

Liikevaihto, milj. euroa

253,0

276,8

Liikevoitto, milj. euroa

21,7

18,5

% liikevaihdosta

8,6

6,7

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj, euroa

29,7

23,3

Varsinaiset investoinnit milj. eur

16,0

15,3

Omavaraisuusaste, %

42,4

41,6

Oman pääoman tuotto, %

16,3

12,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %

12,3

10,0

Taseen loppusumma, milj. euroa

383,7

376,7

Henkilökunta keskimäärin

338

339

Turku Energian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 333,34 euroa/osake eli yhteensä 20 000 100,00 euroa.

Näkymät tulevaisuuteen

Turku Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan edelleen pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2021. Energian kysyntään vaikuttavat talouden suhdanteet ja lämpötilan vuosittaiset vaihtelut.

Sähkön tukkuhinnan alhainen hintataso rasittaa edelleen sähköntuotannon kannattavuutta ja johdannaismarkkinoiden ennusteen mukaan alhainen hintataso jatkuu edelleen.

Energiaviraston uusi lähestymistapa sähköverkon tuottotason regulaatioon tulee laskemaan lähivuosina sähköverkon tuottotasoa merkittävästi ja aiheuttanee sähköverkkoinvestointien kriittistä tarkastelua ja mahdollisesti lykkäämistä pitemmälle tulevaisuuteen.

Matkaa kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa jatketaan yhdessä Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa. Asiakkaiden kysyntään ja tarpeisiin vastataan kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja lämmitysmarkkinoille.

Lue Turku Energian vuodesta 2020  lisää 22.4.2021 julkaistavasta vuosikertomuksestamme ja vastuullisuusraportistamme.

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja, Turku Energia
050 5573 133etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi