Turku Energia Sähköverkot suorittaa helikopteriraivauksia johtoalueilla toimitusvarmuuden parantamiseksi

Turku Energia Sähköverkot Oy jatkaa sähköverkostonsa johtoalueiden raivaustöitä Kakskerrassa, Satavassa, Hirvensalossa, Ruissalossa sekä osassa Ilpoista alkuvuodesta säävaraus huomioiden.

4.1.2021

Työ suoritetaan arkisin valoisaan aikaan noin klo 9-15 välillä. Raivaus suoritetaan helikopteriraivauksena sahaamalla ilmasta käsin johtoalueilla kasvavia oksia.

Raivauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön ja saattaa aiheutua lyhyitä keskeytyksiä sähkönjakeluun, mikäli sahattavat oksat osuvat ilmajohdoille. Turku Energia Sähköverkot on tiedottanut tulevista raivauksista ennakkoon tiedossa olevia alueella sijaitsevia eläintiloja.

Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Yhteyshenkilöt

Jari Lepistö
kunnossapitomestari
jari.lepisto@turkuenergia.fi