Toriparkki ja Turku Energia solmivat yhteistyösopimuksen sähköautojen latauspisteistä

Toriparkki ja Turku Energia ovat sopineet yhteistyöstä, jolla Turku Energia tuo Toriparkkiin ensivaiheessa 20 sähköautojen latauspistettä. Latauspisteet ovat maksimilatausteholtaan 22 KW, ja latausaika on autosta riippuen n. 1–5 tuntia. Toriparkki on varautunut myös kasvattamaan sähköautopaikkojen määrää kysynnän mukaan. Ensivaiheessa valmius on luotu 36 lisäpaikalle, mutta määrää voidaan kasvattaa rajattomasti.

4.9.2020

Latauspisteet sijoitetaan sekä ylempään kerrokseen, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti lyhytaikaiseen pysäköintiin, että alempaan kerrokseen, jonne ohjataan kuukausikortin haltijat.

– Tällä yhteistyösopimuksella pystymme turvaamaan tulevaisuutta ajatellen asiakkaillemme joustavan, kysynnän mukaan laajentuvan sähköautopaikkojen latausjärjestelmän, jossa käytetään aina modernia lataustekniikkaa. Yhteistyö Turku Energian kanssa myös tällä alueella oli luontevaa, sillä aiemmin on jo sovittu yhteistyöstä Torialueen lämpöenergiaan liittyvissä ratkaisuissa, toteaa Toriparkin toimitusjohtaja Jari Pölönen.

Turku Energia toteuttaa sähköautojen latausratkaisuita niin julkisiin kohteisiin kuin taloyhtiöihin ja yksityisille asiakkaille. Toriparkin latauspisteet yli kaksinkertaistavat Turku Energian julkisten latauslaitteiden määrän.

– Turku Energia on vahvasti mukana sähköistämässä Turun seudun liikennettä, ja on hienoa olla mukana toteuttamassa latausratkaisuita myös Toriparkkiin. Liikenneratkaisuilla on merkittävä vaikutus Turun kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa, ja sähköautojen latausinfran parantamisella on siinä keskeinen rooli, sanoo myyntijohtaja Harri Salo Turku Energiasta.

Lisätietoja:

Jari Pölönen, toimitusjohtaja, Turun Toriparkki
p. 0400 787 376
jari.polonen@hermaski.fi

Harri Salo, myyntijohtaja, Turku Energia
p. 050 5573 760
harri.salo@turkuenergia.fi

Yhteyshenkilöt