Turku Energia -konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu

8.4.2020

Tervetuloa tutustumaan julkaisuun osoitteessa: https://vsk2019.turkuenergia.fi/ 

Vuotemme pähkinänkuoressa:   

Tuloksemme parani edellisvuodesta – panostuksia uusiutuvaan energiaan jatkettiin 

Konsernimme liikevaihto ja liikevoitto nousivat edellisvuoteen verrattuna. Konsernimme liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ollen 276,8 milj. euroa (2018: 258,7 milj. euroa). Myös konsernin liikevoitto kasvoi ollen 18,5 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Investoimme 15,3 milj. euroa (25,2 milj. euroa) verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Lämmin vuosi vaikutti sekä sähkön että lämmön kysyntään. 

Jatkoimme panostuksiamme uusiutuvaan energiaan ja hankimme lisää uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua energiaa osakkuusyhtiöidemme kautta. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuutemme säilyi edelleen hyvällä tasolla.  Henkilöstömäärämme kasvoi 67 henkilöllä vuoden 2019 alussa, kun Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitoliiketoiminta siirtyi Turku Energialle liiketoimintakaupan myötä. 

Asiakastyytyväisyytemme säilyi erinomaisella tasolla. Turku Energian yritysasiakkaat ovat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan tyytyväisimpiä ja kuluttaja-asiakkaiden osalta Turku Energia sijoittui kärkikolmikkoon.  

Poimintoja vuosikertomuksestamme: 

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja, Turku Energia
050 5573 133etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi
Anne-Mari Repola-Mäkinen
Viestintäpäällikkö, Turku Energia
050 5573 355anne-mari.repola-makinen@turkuenergia.fi