Kakolan lämpöpumput valtakunnan sähkötehoa tasapainottamaan

Turku Energia ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy ovat alkaneet yhteistyössä tarjota Kakolan lämpöpumppuvoimalaitosta Fingridin ylläpitämän säätösähkömarkkinan käyttöön. Suomen kantaverkosta vastaava Fingrid huolehtii säätösähkömarkkinan kautta Suomen sähkötehon tasapainosta. Kakolan lämpöpumppuja tarjotaan säätösähkömarkkinoille aina lämmön- ja jäähdytyksentuotannon ehdoilla eikä toiminta aiheuta katkoksia lämmön- ja jäähdytyksenjakeluun.

1.11.2016

Fingrid tasapainottaa sähkötehoa sähköntuotannossa tapahtuvien säätöjen lisäksi myös sähkönkulutusta ohjaamalla eli kysyntäjoustona. Kakolan lämpöpumppuja tarjotaan kysyntäjoustona säätösähkömarkkinoille sellaisissa tilanteissa, joissa lämpöpumppujen tuottama energia ei ole kriittistä kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannon osalta. Pisimmillään lämpöpumppulaitoksen tuotannon pysäytykset kestävät tunnin. Laitoksen sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen ei aiheuta katkoksia lämmön- ja jäähdytyksenjakeluun. 

– Suomen sähkönkulutuksen ylittäessä sähköntuotannon tasapainotilanne hetkellisesti muuttuu. Tällaisissa tilanteissa Fingrid voi pyytää säätösähkömarkkinoille tekemämme tarjouksen mukaisesti lämpöpumppujen alasajoa vaihtoehtona sille, että pyytäisi jotain voimalaitosta nostamaan tehojaan. Tällaisella toiminnalla on myös ympäristöystävällistä vaikutusta, sillä sen sijaan, että jossain lisättäisiin tuotantoa päästöjä aiheuttavilla polttoaineilla, vähennetäänkin hetkellisesti energiankulutusta. Säätösähköstä maksettava korvaus riippuu säätösähkömarkkinoiden tarjousten tilanteesta, sähkökaupan asiantuntija Kimmo Kuusinen Turku Energiasta kertoo.

– Sähköntuotannon rakenne on muuttumassa ja sään mukaan vaihteleva tuotanto on kasvamassa. Sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi joka hetki tarvitaan myös sähkön kulutuksen joustomahdollisuuksien hyödyntämistä. Lämpöpumput ovat tervetullut lisä säätösähkömarkkinoillemme, toteaa erikoisasiantuntija Vesa Vänskä Fingridistä.

Kakolan lämpöpumppulaitoksen ensisijainen tehtävä on tuottaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä Turkulaisille kiinteistölle. Vuosina 2009 ja 2013 valmistuneet lämpöpumput hyödyntävät puhdistetun jäteveden lämpöä. Laitos kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen jäteveden sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi ja tuottaa samalla jäähdytettyä vettä kaukojäähdytykseen. Uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä korvataan merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä Turun seudulla.

Yhteyshenkilöt

Kimmo Kuusinen
Tuotepäällikkö
050 5573 673etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi