Turku Energia -konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 – Turku Energia -konsernin tulos parani edellisvuodesta, panostus uusiutuviin energiamuotoihin jatkuu

Edellisvuotta kylmemmät talvikuukaudet sekä talouden piristyminen nostivat energiankulutusta vuonna 2016 vaikuttaen positiivisesti energian kysyntään sekä Turku Energian liikevaihtoon ja liiketulokseen. Strategian mukaiset uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa lisäävät hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyi erinomaisella tasolla.

28.2.2017

Turku Energia -konsernin liikevaihto parani edellisvuodesta 6,8 prosenttia ollen 255,8 milj. euroa (2015: 239,6 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 17,8 milj. euroa (10,8 milj. euroa). Konsernin varsinaiset investoinnit olivat 15,6 milj. euroa (24,9 milj. euroa) ja ne kohdistuivat pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi konserni sijoitti osakepääomaa osakkuusyhtiöihin pitkäaikaisena sijoituksena 4,0 milj. euroa. Turku Energian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi osinkoa 18 miljoonaa euroa.

Kaukolämpöä myytiin 1970 gigawattituntia (1764 GWh). Lämpöä myytiin 11,7 % enemmän edellisvuoteen verrattuna ja uusia asiakkaita liittyi lämmitys – ja jäähdytysverkkoihin ennätysmäärä.  Pääosa kaukolämmön perustuotannosta hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitoksilla, Orikedon biolämpökeskuksella ja Kakolan lämpöpumpuilla. Uusiutuvalla energialla tuotettiin 28 prosenttia (32 %) hankitusta lämmöstä. Lämmön toimitusvarmuus säilyi erittäin hyvällä tasolla. Kaukolämmön hintaa jouduttiin vuoden aikana tarkistamaan pääasiassa hiilen maailmanmarkkinahinnassa tapahtuneiden muutosten johdosta.

Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1497 GWh (1466 GWh) ja muille verkonhaltijoille 498 GWh (370 GWh). Käyttöpaikkojen määrä kasvoi noin 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön toimitusvarmuus oli vuonna 2016 erinomainen. Siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 9 minuuttia 14 sekuntia (9 minuuttia 56 s). Sähkön siirtohintaa tarkistettiin vuonna 2016 kerran vuoden alussa. Sähkön siirtohinnat ovat Turussa edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. 

Sähkönmyyntiliiketoiminnan asiakasmyynnin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla onnistuneen riskienhallinnan sekä kilpailukyvyn parantamiseksi tehtyjen toimien myötä. Turku Energia hankki myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spotista. Koko liiketoiminnan kannattavuutta kuitenkin rasitti sähkön alhainen markkinahinta, kun Turku Energian oman tuotannon osuudet myytiin pohjoismaiseen sähköpörssiin vallitsevalla alhaisella markkinahinnalla. Turku Energian sähköntuotanto-osuudet muodostuvat osakkuusyhtiöiden vesi- tuuli- ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osuuksista. Näiden tuotanto vastasi yli puolta Turku Energian myymästä sähköstä.

Turku Energian palvelutuotannossa keskityttiin strategian mukaisesti Turku Energia – konsernin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen sekä katu- ja liikennevaloihin liittyvien infrastruktuuripalveluiden tarjoamiseen.

Henkilöstön määrä oli vuonna 2016 keskimäärin 279 henkilöä (287).

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin kuluttaja-asiakkaiden osalta vuoden aikana kerran. Asiakastyytyväisyys säilyi raportointikaudella edelleen hyvällä tasolla.

Strategian mukaiset uusiutuvan energian lisäämiseen keskittyvät hankkeet etenivät

Konsernin strategian mukaiset energianhankinnan omavaraisuutta sekä uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa lisäävät hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti.

Turku Energia solmi energiayhtiö St1:n kanssa aiesopimuksen geotermisen laitoksen rakentamisesta Turkuun. Turku Energia ja St1 solmivat aiesopimuksen Turkuun rakennettavasta geotermisen laitoksen suunnittelemisesta ja rakentamisesta Turkuun. St1 toteuttaa parhaillaan geotermisen energian pilottihanketta Espoossa.  Lopullinen päätös laitoksen rakentamisesta Turkuun tehdään Espoon pilottihankkeen jälkeen

Konsernin ensimmäinen aurinkovoimala valmistui Kupittaalle Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n katolle toukokuussa. Voimalassa on yhteensä 250 paneelia, ja niiden yhteenlaskettu teho on 62 500 kWh. Voimalaa laajennetaan kevään 2017 aikana 100 paneelilla, jonka jälkeen voimalan kokonaisteho on 87500 kWh.

Luolavuoreen valmistunut pellettilaitos otettiin käyttöön vuoden alussa, ja se toimii varalämpö- ja huippulaitoksena lämmön tuotannossa.

Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos saavutti harjakorkeuden huhtikuussa. Turku Energia on mukana Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisessa osakkuusyhtiönsä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kautta. Laitos valmistuu vuoden 2017 syksyllä ja lisää valmistuessaan merkittävästi uusituvan energian määrää Turku Energian sähkön ja lämmön tuotannossa.

Turku Energia sai valmiiksi Salon kaupungin katuvalaisinurakan, jossa vaihdettiin yli puolet Salon kaupungin elohopeahöyryvalaisimista led-valaisimiksi. Yhteensä led-valoja asennettiin 6500 kappaletta. Led-valaisimien myötä Salon kaupunki säästää energiaa lähes 80 prosenttia aiempaan verrattuna.

Turku Energia on myös vahvasti mukana sähköistämässä Turun liikennettä. Turku Energia avasi kaksi sähköbussien latausasemaa linjalle 1, linjan molempiin päihin lentokentälle ja satamaan.

Näkymät tulevaisuuteen

Turku Energia – konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan vuonna 2017 pysyvän vuoden 2016 tasolla. Sähkön ja lämmön kysynnän arvioidaan Turun seudulla edelleen kasvavan hitaasti energiansäästötoimista huolimatta.  Lämpötilan vuosittaiset vaihtelut vaikuttavat merkittävästi energian, erityisesti lämmön kysyntään, mikä näkyy tuloksen laskuna tai nousuna kyseisenä vuonna. Sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän lähivuodet alhaisella nykytasolla, mikä rasittaa sähköntuotanto-osuuksien kannattavuutta.

Avainluvut:

 

1.1.2016–31.12.2016

1.1.2015–31.12.2015

Liikevaihto, milj. euroa

255,8 milj. euroa

239,6 milj. euroa

Liikevoitto, milj. euroa

17,8 milj. euroa

10,8 milj. euroa

% liikevaihdosta

7,0 %

4,5 %

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj, euroa

26,2 milj. euroa

17,3 milj. euroa

Varsinaiset investoinnit

15,6 milj. euroa

24,9 milj. euroa

Omavaraisuusaste, %

42,9 %

45,2 %

Oman pääoman tuotto, %

15,7 %

10,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

12,9 %

9,2 %

Taseen loppusumma, milj. euroa

339,8 milj. euroa

315,3 milj. euroa

Henkilökunta keskimäärin

279

287

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja