Turku Energia -konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

Turku Energia –konsernin tammi-kesäkuun tulos parani edellisvuodesta. Keskeiset uusiutuvaa energiantuotantoa lisäävät hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Toimitusvarmuus säilyi hyvällä tasolla. Konsernin strategia päivitettiin kevään aikana.

21.8.2017

Turku Energia -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 141,8 milj. euroa (1-6/2016: 136,9 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 5,3 % ja oli 11,3 milj. euroa (10,7 milj. euroa).  Tammi-kesäkuun investoinnit olivat yhteensä 11,8 milj. euroa (8,5 milj. euroa) ja ne kohdistuivat sähkö- ja lämpöverkostojen uusimiseen ja laajennuksiin.

Kaukolämpöä myytiin 1124 (1120 GWh) gigawattituntia.  Kaukojäähdytystä myytiin 13,3 gigawattituntia (14,9 GWh) ja höyryä 24,7 (22,1 GWh) gigawattituntia. Sähköä siirrettiin omalle verkkoalueelle 763 gigawattituntia (770 GWh). Sähkönmyyntiliiketoiminnan asiakaskannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Sähköntuotannon tulosta rasitti edelleen sähkön alhainen markkinahinta. Turku Energia hankkii myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spotista.

Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus säilyi hyvällä tasolla. Turku Energian asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan kokonaistyytyväisyys Turku Energiaan oli noussut edellisvuodesta.

Tapahtumia tammi-kesäkuussa

Turku Energia aloitti Artukaisiin rakennettavan höyryntuotantolaitoksen rakennustyöt keväällä, ja laitoksen peruskivi muurattiin kesäkuussa. Laitos tuottaa valmistuessaan höyryä ja lämpöä alueella sijaitseville yrityksille. Uusi laitos käyttää polttoaineena metsähaketta ja vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä Turku Energian tuotannossa.

Turku Energia laajensi Kupittaalla sijaitsevaa aurinkovoimalaansa toukokuussa sadalla paneelilla. Turku Energian sähkönmyynnin asiakkaat voivat vuokrata voimalasta paneeleita käyttöönsä. Paneelin tuottama energia hyvitetään asiakkaan laskulla kerran kuukaudessa.

Sähköautojen latausverkostoa laajennettiin tammikuussa, kun Turku Energia avasi kaksi uutta sähköautojen latausasemaa Turun keskusta-alueelle.  Turku Energialla on tällä hetkellä yhteensä kuusi latausasemaa Turussa ja yksi Paimiossa. Kaikki Turku Energian latausasemat ovat osana valtakunnallista Virtapiste-verkostoa.

Konsernin strategia uudistettiin kevään aikana vahvistamaan Turku Energian kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Loppuvuoden näkymät

Turku Energia arvioi, että vuoden 2017 tulos säilyy edellisvuoden tasolla. Naantalin monipolttoainevoimalaitos lisää valmistuessaan merkittävästi uusiutuvan energian määrää Turku Energian lämmön ja sähkön tuotannossa loppuvuodesta lähtien.

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja