Tutkimus: Omatunto ohjaa joka toista suomalaista energiaratkaisuissa

Tiedon lisäksi henkilökohtainen tunne vaikuttaa merkittävästi ihmisten energiankäytön ratkaisuihin: lähes puolet (43 %) suomalaisista olisi valmis tekemään ratkaisuja, jotka parantaisivat energiaomatuntoa. Peräti 62 prosenttia vastaajista sanoo, että energiasopimuksen hinnan jälkeen tärkein valintaperuste on tuotantomuodon ympäristövaikutukset.

18.5.2018
Turku Energian Innolink Researchilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan tyytyväisimpiä tekemiinsä energiaratkaisuihin ovat yli 60-vuotiaat, omakotitalossa asuvat miehet. Eniten omantunnontuskia kokevat alle 30-vuotiaat naiset. Kaikista vastaajista kaksi kolmasosaa (66 %) arvioi kuitenkin, että heillä on hyvä omatunto tekemistään energiaratkaisuista.
 
– Tulokset kertovat siitä, miten vahva rooli omallatunnolla on ihmisten energiaratkaisuissa. Ensisijaisesti valintoja ohjaa vielä hinta, mutta tuotantomuotojen ympäristöystävällisyys on vahva kakkonen. Siitä huolimatta neljäsosa ihmisistä kokee, ettei pysty vaikuttamaan ilmastomuutokseen valinnoillaan ja toinen neljäsosa ei tiedä, miten voisi vaikuttaa, kertoo Innolink Researchin tutkimusjohtaja Tuomas Liukkala.
 
Tuloksissa näkyy selvästi ihmisten halu ymmärtää energia-asioita ja tehdä oikealta tuntuvia päätöksiä. Peräti 92 prosenttia ihmisistä on kiinnostunut tietämään lisää energia-asioista. Tästä huolimatta alle puolet tietää, millä energiamuodolla tuotettua sähköä omaan kotiin tulee. 
 
– Energia-ala on murroksessa ja se näkyy ihmisten kasvavana kiinnostuksena energia-asioita kohtaan. Kiinnostus ei kuitenkaan yli puolella suomalaisista vielä johda toimintaan esimerkiksi sähkösopimusten osalta, kuten tutkimustulosten osoittama epätietoisuus oman sähkösopimuksen tuotantomuodosta viestii. Energiayhtiönä haluamme kaventaa tätä kiinnostuksen ja konkreettisten tekojen välistä eroa ja tarjota mahdollisuuksia tehdä omien arvojen mukaisia energiavalintoja, Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen sanoo.
 
Energiankulutuksen vähentäminen helpointa
 
Tutkimuksessa kysyttiin myös, minkälaisista energiateoista ihmiset kokevat hyvää omaatuntoa. Tärkeimpinä nähtiin energiankäytön vähentäminen arjessa (54 %), jätteiden kierrättäminen polttoaineeksi (44 %) ja arjen liikkumisen ratkaisut (31 %). 27 % prosenttia vastaajista nosti ympäristöystävällisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden ostamisen hyvää omaatuntoa lisääväksi teoksi.
 
Peräti 77 prosenttia kertoo pyrkivänsä vähentämään omaa energiankulutustaan. 
 
– Ihmiset ovat halukkaita tekemään muutoksia, kun heidän tietoisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa kasvavat, ja energiaomatuntoa parantavat teot ovat helposti toteutettavissa. Omatunto ohjaa jo joka toista suomalaisista omissa energiankäyttöön liittyvissä valinnoissa, ja tämä näkyy myös meillä energiayhtiössä asiakkaidemme kasvavana kiinnostuksena uudenlaisia palveluita kohtaan, Timo Honkanen kertoo. 
 
Turku Energian Innolink Researchilla teettämän kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten kuluttajien näkemyksiä omatunnon vaikutuksista arjen energiavalinnoissa, energian tuotantomuodoista ja energiatulevaisuudesta. Tutkimukseen vastasi internetpaneelissa 1 104 suomalaista helmikuussa 2018. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttia. 

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja