Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat nousevat 1.7.2018 alkaen

Turku Energia Sähköverkot Oy nostaa verottomia sähkön siirtohintoja keskimäärin yhdeksän prosenttia 1.7.2018 alkaen. Siirtohintojen korotuksen perusteena ovat mm. panostukset sähkönjakelun toimitusvarmuuden ylläpitämiseen sekä säävarman verkon rakentamiseen. Hinnankorotuksen jälkeenkin Turku Energia Sähköverkot Oy kuuluu edelleen Suomen edullisimpien sähköverkkoyhtiöiden joukkoon.

25.5.2018

Sähkömarkkinalain asettamat vaatimukset sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi edellyttävät toimenpiteitä Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä. Sähköverkkojen tulee täyttää sähkömarkkinalain vaatima toimitusvarmuusvelvoite vuoden 2028 loppuun mennessä. Tehtävät toimenpiteet kohdistetaan sähköverkon huoltoon ja kunnossapitoon, säävarman verkon rakentamiseen kuten nykyisen ilmajohtoverkon korvaamiseen maakaapelilla sekä häiriöaikaa vähentävän automaation lisäämiseen ja johtoalueiden vierimetsän hoitoon.

- Turkulaisten sähkönsiirto on korotuksenkin jälkeen edelleen Suomen edullisimpien joukossa. Lisäksi verkkomme toimitusvarmuus on huippuluokkaa, kahdella kolmasosalla verkkomme asiakkaista ei viime vuonna ollut ollenkaan sähkönjakelun keskeytyksiä. Tilanne on hyvä, mutta verkon rakentaminen ja kunnossapito vaatii jatkuvia investointeja. Tekemämme investoinnit varmistavat jatkossakin mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun asiakkaillemme, sanoo Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Vesa Vaskikari.

Esimerkkilaskelmat hinnankorotusten vaikutuksista:

Korotus tarkoittaa verollisilla hinnoilla noin 3-8 prosentin muutosta siirtohinnoissa vuositasolla käyttöpaikkaa kohden, sähkönkulutuksesta riippuen. Hinnankorotusten vaikutukset vaihtelevat asumis- ja lämmitysmuodon mukaan. Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2 000 kilowattituntia vuodessa, sähkönsiirron hinta nousee noin 13,40 euroa vuodessa. Vastaavasti sähkölämmitteisessä pientalossa, jossa sähkönkulutus on 18 000 kilowattituntia, korotus on noin 37,80 euroa vuodessa.

Kerrostalohuoneisto

Pientalo

Pientalo sähkölämmityksellä

Ei sähkökiuasta

Sähkökiuas, ei sähkölämmitystä

Huonekohtainen sähkölämmitys

Pääsulake 1 x 25 A

Pääsulake 3 x 25 A

Pääsulake 3 x 25 A

Sähkön käyttö 2000 kWh/vuosi

Sähkön käyttö 5000 kWh/vuosi

Sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi

Siirron vuosikustannus: 175,4 eur

Siirron vuosikustannus: 332 eur

Siirron vuosikustannus 1022,4 eur

Vuosikustannus korotuksen jälkeen: 188,8 eur

Vuosikustannus korotuksen jälkeen: 342 eur

Vuosikustannus korotuksen jälkeen: 1060,2 eur

4. edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

Edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

Edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

*Energiamarkkinaviraston tilasto sähkönjakelun hinnoista huhtikuussa 2018.
 Hinnat sisältää Alv:n ja sähköverot.

Sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Sähköverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä ja sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelua seurataan nelivuotisilla valvontajaksoilla.

Verkkopalveluhinnasto löytyy Turku Energian verkkosivuilta.

Yhteyshenkilöt

Vesa Vaskikari
toimitusjohtaja
Vesa.vaskikari@turkuenergia.fi