Turku Energia kasvattaa uusiutuvan energiantuotannon osuuttansa ostamalla lisää vesivoimaa Norjasta

Turku Energia ostaa lisää vesivoimaa Norjasta osakkuusyhtiönsä Svartisen Holding AS:n tekemän kaupan myötä. Svartisen Holding AS ostaa Fortum Oyj:n 10 prosentin osuuden Etelä-Norjassa toimivasta vesivoiman tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon Holding AS:stä. Kaupan myötä Turku Energian sähkönhankinnan omavaraisuus nousee kymmenellä prosentilla 65 prosentista 75 prosenttiin.

13.6.2018

Svartisen Holding AS -yhtiön muina omistajina ovat Turku Energian lisäksi Vantaan Energia Oy ja Oulun Seudun Sähkö.  Turku Energian omistusosuus yhtiöstä on 34,74 %.

Kauppahinta on noin 160 miljoonaa euroa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen kesäkuussa 2018.

-Tämä on meille merkittävä kauppa. Strategiamme mukaisesti panostamme uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon ja tämä nyt hankkimamme vesivoimaosuus on merkittävä lisä tuotantoportfolioomme, sanoo Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Etelä-Norjassa toimiva vesivoiman tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon Holding AS omistaa Oslon lähistöllä yhteensä kahdeksan vesivoimalaa. Vuonna 2017 yhtiön tuotanto oli 3,2 TWh. Hafslund Produksjon Holding AS:n toinen omistaja on Oslon kaupungin omistama energiayhtiö E-CO Energia AS 90 prosentin osuudellaan.

Turku Energia on asettanut tavoitteekseen, että yli puolet sen myymästä sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen Turku Energia tulee saavuttamaan etuajassa jo nyt kuluvana vuonna erityisesti Naantaliin viime joulukuussa valmistuneen monipolttoainevoimalaitoksen myötä.

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja