Suikkilan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkosto Turku Energialle

Turku Energia ja Suikkilan Lämpö Oy ovat tehneet sopimuksen Suikkilan Lämpö Oy:n asiakkuuksien ja kaukolämpöverkoston luovutuksesta Turku Energialle. Alueverkoston piirissä on 34 taloyhtiötä, joissa asuu noin 1800 asukasta. Alueen kaukolämmön kulutus on noin 25 000 megawattituntia (MWh) vuodessa.

6.3.2019

Turku Energia huolehtii jatkossa Suikkilan Lämmöltä siirtyneen alueverkoston korjaus- ja kunnossapitotöistä sekä kiinteistökohtaisesta lämmönmittauksesta ja laskutuksesta.

– Olemme iloisia nyt alkavasta uudenlaisesta yhteistyöstä Suikkilan Lämmön kanssa. Sopimuksen myötä pääsemme kehittämään myös Suikkilan alueen kaukolämpöverkostoa ja alueen taloyhtiöt saavat Turku Energian kattavat ympärivuorokautiset palvelut käyttöönsä, sanoo lämpöpalvelupäällikkö Jari Kairama Turku Energiasta.

Suikkilan Lämpö Oy on 34 taloyhtiön omistama aluehuoltoyhtiö. Sen piirissä olevat taloyhtiöt on rakennettu pääosin 60–70-luvulla. Suikkilan Lämpö Oy keskittyy jatkossa toiminnassaan alueen taloyhtiöiden kiinteistönhuoltoon ja isännöintiin.

– Tämä sopimus on hyvän neuvottelukulttuurin hyvä lopputulos. Hyvä ja rakentava yhteistyömme tulee jatkumaan Turku Energian kanssa tiiviinä, olemmehan alueena jatkossakin varsin merkittävä kaukolämmön ostaja. Niiden taloyhtiöiden kannalta, jotka meidät omistavat, muutos on myös merkittävä. Jatkossa meidän ei tarvitse varautua taloudellisesti kaukolämpöverkon kunnossapitoon vaan sen hoitaa Turku Energia, jolla on erityisosaaminen siihen ja myös ”leveämmät hartiat” näiden asioiden hoitoon. Kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Sopimuksen myötä voimme keskittyä omaan ydintoimintaamme ja varmistaa toimitusvarman ja ympäristöystävällisen lämmityksen taloyhtiöillemme jatkossakin, sanoo Suikkilan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Heikki Heikkilä.

Turku Energia on 1.3.2019 alkaen tehnyt Suikkilan Lämpö Oy:n piirissä olevien taloyhtiöiden kanssa sopimukset kaukolämmön toimittamisesta kiinteistöihin.

Yhteyshenkilöt

Jari Kairama
lämpöpalvelupäällikkö
050 5573 172jari.kairama@turkuenergia.fi
Heikki Heikkilä
toimitusjohtaja
050 466 2979heikki.heikkila@suikkilanlampo.fi