Turku Energialla toimialan tyytyväisimmät yritysasiakkaat ja korkein luottamusindeksi

Turku Energia osallistui EPSI Ratingin tekemään Sähkön vähittäismyynti -tutkimukseen, joka tutki sähköyhtiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta kuluttaja- ja yritysasiakkaiden osalta. Tutkimuksessa selvitettiin myös toimialan yhtiöiden imagoa sekä sitä, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia. Tutkimuksen mukaan tyytyväisimmät yritysasiakkaat löytyvät Turku Energiasta ja kuluttaja-asiakkaiden osalta Turku Energia sijoittui kärkikolmikkoon.

25.11.2019

Turku Energian asiakkailla on tutkimuksen mukaan toimialan korkein luottamus omaan energiayhtiöönsä, vahva imago sekä toimialan suurin suosittelijoiden osuus. Turku Energia erottuu toimialan keskitasosta erityisesti imagon ja asiakasuskollisuuden osalta. Turku Energian asiakkaat kokevat saavansa vastinetta rahalle paremmin kuin toimialalla yleisesti, erityisesti tuotteiden ja palveluiden osalta.

"Asiakkaiden kriittisyys ja odotukset energiayhtiöitä kohtaan ovat nousseet. Olemmekin todella kiitollisia asiakkailtamme saamastamme luottamuksesta meitä kohtaan. Asiakas on kaikessa toiminnassamme keskiössä, ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastataksemme paikallisena kumppanina asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin matkalla kohti ympäristöystävällistä huomista", sanoo myyntijohtaja Harri Salo Turku Energiasta.

Asiakkaat odottavat energiayhtiöiltä vahvaa ympäristöprofiilia, paikallisuutta, läheisyyttä ja kohtuullisia hintoja sekä sähkösopimusta täydentäviä palveluita. Merkittävimpänä valintakriteerinä asiakkaat pitävät hintaa (60 %) vastanneista, mutta energia-alan yhtiöiltä odotetaan myös suurempaa yhteiskuntavastuuta ja selkeämpää viestintää kestävän kehityksen eteen tekemästään työstä.

Katso tutkimuksen tarkemmat tulokset EPSI Ratingin tiedotteesta.

Turku Energia mittaa asiakastyytyväisyyttään vuosittain, ja käyttää tutkimustietoa toimintansa ja asiakaskokemustensa kehittämiseen. Turku Energia oli EPSI Rating –mittauksessa tänä vuonna mukana ensimmäistä kertaa.

Yhteyshenkilöt

Harri Salo
Myyntijohtaja