Sähkösopimukset

Miten Turku Energia suhtautuu Kilpailu– ja kuluttajaviraston laskuriin määräaikaisen sähkösopimuksen kohtuullistamiseksi?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston laskuri määräaikaisen sähkösopimuksen hinnan kohtuullisuuden arviointiin antaa suosituksen, joka on ristiriidassa sähkömarkkinalain, sähkösopimusten ja energia-alan sopimusehtojen kanssa. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, asetuksia ja sopimuksia, kuten tässäkin tapauksessa. Määräaika sitoo molempia osapuolia sähkösopimuksen, yksilöllisten sopimusehtojen, yleisten sähkönmyyntiehtojen SME 2014 ja sähkömarkkinalain mukaisesti. 

Sähkömarkkinan johdannaishinnat muuttuvat jatkuvasti. Näin ollen myöhemmin myynnissä olevien määräaikaisten sopimusten myyntihintoja ei voi verrata, koska määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten hintataso määräytyy sopimuksen tekohetken olosuhteista eli eurooppalaisten sähköpörssien markkinahinnoista. Sähkömarkkinoiden toiminta pohjautuu tähän toimintamalliin. 

Sopimuksen hintataso on kohtuullinen huomioiden kaikki olosuhteet sopimuksen tekohetkellä. 

Valitettavasti loppuvuoden 2022 sähkön markkinahintataso oli erittäin korkea. Määräaikaisten sopimusten hintataso oli kyseisenä ajankohtana sähkön myyjillä yleisesti yli 30 snt/kWh, johtuen maailmamarkkinatilanteesta.