Sähkösopimukset

Miten tuntisähkön hinta muodostuu?

Louna Tunti -sähkösopimuksen hinta muodostuu kiinteästä perusmaksusta (€/kk), tunneittain vaihtuvasta spot-hinnasta (snt/kWh) ja välityspalkkiosta (snt/kWh).

Louna Tunti -sopimuksen tunneittain vaihtuva hinta perustuu Nord Poolin sähköpörssin Suomen aluehintaan. Nordpool-sähköpörssin tuntihinnoissa ei ole mukana arvonlisäveroa eikä Louna Tunti -sopimukseen sisältyvää välityspalkkiota.