Sähkösopimukset

Miten sähkön hinta määräytyy?

Sähkön hinta määrittyy Nord Poolin Spot-markkinoilla. Sähkön tuottajat ja vähittäismyyjät tekevät siellä joka aamupäivä tarjouksensa seuraavan päivän sähköstä. Nord Pool laskee tarjousten perusteella seuraavan päivän tuntihinnat kysynnän ja tarjonnan mukaisesti.

Jotta asiakkaalle voidaan tarjota määräaikainen sähkösopimus, sähkönmyyntiyhtiöt suojautuvat sähkön hintavaihteluilta hankkimalla johdannaistuotteita Nasdaqin kaupankäyntipaikoista. Johdannaistuotteilla siis sähkön hinta kiinnitetään tiettyyn hintatasoon esimerkiksi vuodeksi eteenpäin. Tällä hetkellä epävakaa maailmantilanne nostaa lähitulevaisuuden kiinteitä johdannaistuotteita. Pidemmillä vuosituotteilla hintataso taas alenee.