Kaukolämpö

Miten kaukolämmön hinta rakentuu?

Asiakkaanamme maksat käyttämästäsi lämpöenergiasta kulutusperusteisen energiamaksun ja tilaamastasi tehosta perusmaksun. Energiahinta on jaettu neljään jaksoon eli kausihintaan ja ne vaihtuvat vuodenaikojen mukaan. Energiahinta perustuu kaukolämmön todellisiin tuotantokustannuksiin. Aina uuden kausihinnan astuessa voimaan julkaistaan myös kolmen seuraavan kausihinnan hintaennuste, joka helpottaa asiakkaita budjetoinnissa. Nyt voimaan tuleva 22,9 % hinnankorotus kohdistuu kausihintaan.
Kaukolämmön tehomaksu on sidonnainen tehomaksun kertoimeen (n), joka on Tilastokeskuksen laskema Rakennuskustannusindeksi. Tehomaksun kertoimen (n) arvo tarkistetaan hinnoittelukauden alussa vastaamaan viimeisintä tiedossa olevaa RKI:n pisteluvun suhdetta lähtötasoon. Tehomaksun kerroin nousee 1.9.2022 1,16 -> 1,18 Tilastokeskuksen ilmoittaman indeksimuutoksen mukaisesti.