Turku Energian kampanjasäännöt sähköisissä viestintäkanavissa

1. Säännöt

Nämä säännöt koskevat kampanjoita, kuten kilpailuja ja arvontoja, jotka järjestetään Turku Energian sähköisissä viestintäkanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

2. Kampanjan järjestäjä

Kampanjan järjestäjä on Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab.

Kampanja ei ole millään tavalla Facebookin ja/tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä se liity mitenkään Facebookiin ja/tai Instagramiin.

Kampanjaan osallistuja vapauttaa Facebookin ja/tai Instagramin kaikista vastuista kampanjaan liittyen.

3. Kampanjan voimassaoloaika sekä osallistuminen

Kampanjan voimassaoloaika on määritelty siitä kertovassa julkaisussa.

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, myös alle 18-vuotiaat huoltajan suostumuksella. Turku Energian henkilökunnalla tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvilla perheenjäsenillään ei ole mahdollisuutta osallistua kampanjaan.

Kampanjaan osallistutaan joko sähköisellä lomakkeella tai Turku Energian Facebook-sivuilla (www.facebook.com/TurkuEnergia) ja/tai Instagram-sivulla (www.instagram.com/turkuenergia) kommentoimalla kampanjasta kertovaa julkaisua tai tykkäämällä julkaisusta. Myös reaktiot lasketaan tykkäyksiksi. Kaverin merkitseminen julkaisuun tai julkaisun jakaminen eivät ole ehtona kampanjaan osallistumiselle.

Jos kampanjaan osallistutaan teksti- tai kuvakommentilla tai muulla julkaisulla, on osallistujalla oltava tekijänoikeus kyseessä olevaan sisältöön. Jos kyseisessä sisällössä, kuten valokuvassa, esiintyy muita henkilöitä, on heiltä oltava lupa kuvan julkaisuun kampanjan yhteydessä. Kuvissa mahdollisesti esiintyviltä alaikäisiltä henkilöiltä on oltava huoltajan suostumus.

Jos kampanjaan osallistutaan tykkäämällä tai reagoimalla, edellyttää se sitä, että osallistuja on mahdollista merkitä (tägätä). Kampanjaan osallistuminen edellyttää, että osallistujalle on mahdollista lähettää yksityisviesti. Jos kampanjaan osallistutaan hashtagin eli aihetunnisteen avulla, on osallistujan kampanjaan osoittaman julkaisun oltava kaikille julkinen.

Kampanjaan osallistuja antaa kampanjan järjestäjälle oikeuden julkaista tai jakaa nimensä sekä osallistumisjulkaisunsa, kuten kuvan, ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

4. Kampanjan voittajan valitsemistapa ja ajankohta

Kampanjan voittajan valitsemistapa, eli se, onko kyse kilpailusta vai arvonnasta, on määritelty kampanjasta kertovassa julkaisussa. Kampanjan järjestäjä suorittaa kampanjan voittajan arvonnan tai muunlaisen valinnan, kun osallistumisaika on päättynyt.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti joko Facebookin tai Instagramin yksityisviestillä tai mahdollisen vastauslomakkeen kautta annettujen yhteystietojen kautta.

5. Palkinto ja siihen liittyvät ehdot

Palkinto on määritelty kampanjasta kertovassa julkaisussa. Palkinnon lunastamisesta sovitaan tarkemmin voitosta ilmoittamisen yhteydessä. Palkinnon voittajan tulee varautua noutamaan palkinto Turku Energian asiakaspalvelupisteestä, mikäli palkinto ei mahdu kirjekuoreen tai sitä ei voi toimittaa sähköisesti. Palkintoja ei voi vaihtaa toisiin eikä saada rahana.

Mikäli voittajaa ei kampanjan jälkeen tavoiteta kahden viikon sisällä, on kampanjan järjestäjällä oikeus arpoa tai muutoin valita uusi voittaja. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Kampanjan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta.

6. Osallistujien tietojen käyttö

Voittajan nimi ja mahdollinen kampanjaosallistumisen sisältö voidaan julkaista Turku Energian verkkosivustolla ja muussa viestinnässä. Voittajan yhteystietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin.

Kampanjaan osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat luovuttavat henkilötiedot suostumuksellaan henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 1 kohdan mukaisesti. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan suostumusta.

7. Kampanjan järjestäjän vastuu ja oikeudet

Palkintojen voittajat vapauttavat kampanjan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Kampanjan järjestäjä ei vastaa kampanjamateriaaleista mahdollisesti löytyvistä painovirheistä tai niistä seuraavista seuraamuksista.

Kampanjan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen.

Kampanjan järjestäjällä on oikeus muuttaa kampanjan sääntöjä, keskeyttää kampanja tai muuttaa kampanjaa ilman erityistä ilmoitusta koko kampanjan voimassaolon ajan. Kampanjan järjestäjä voi yksipuolisella päätöksellä jättää käyttämättä tai poistaa osallistujien kampanjan ohessa julkaisemaa aineistoa, joka on sopimatonta tai juridiselta kannalta ongelmallista, esimerkiksi tekijänoikeuksia tai yksityisyyttä loukkaavaa.