Turkulainen - tiedätkö asuvasi Suomen edullisimpiin kuuluvalla sähkönjakelualueella?

puvussa ja solmiossa oleva mies seisoo ikkunan edessä
3.7.2018

Onnea, jos asut Turussa! Olet valtakunnan edullisimpiin ja häiriöttömimpiin kuuluvan sähkönjakelun piirissä.Turkulaisena olet valtakunnan edullisimpiin ja häiriöttömimpiin kuuluvan sähkönjakelun piirissä. Kahdella kolmasosalla asiakkaistamme ei viime vuonna ollut yhtään sähkönjakelun häiriötä. Asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli verkkoalueellamme ennätyksellisesti alle yhdeksän minuuttia viime vuonna. Se oli kaikkien aikojen ennätyksemme, josta olemme etenkin asiakkaidemme puolesta erittäin tyytyväisiä.Toimitusvarmuutemme ei suinkaan ole itsestäänselvyys vaan pitkän ja suunnitelmallisen työn tulos. Investoimme vuosittain säävarmempaan jakeluverkkoon monin eri toimenpitein.Korvaamme ilmajohtoja maakaapeliverkolla sellaisissa paikoissa, missä se on mahdollista, sillä noin kolmannes verkostamme on edelleen ilmajohtoa. Hoidamme ja raivaamme ilmajohtoalueilla reunametsiä, jotta viime talven kaltaisilta tykkylumen aiheuttamilta sähkökatkoilta voitaisiin välttyä. Kehitämme myös sähköverkkomme automaatiota. Automaation avulla sähköverkon viat löydetään helpommin ja keskeytys voidaan jakelun häiriötilanteessa rajata nopeammin koskemaan vain vika-aluetta.Järjestämme säännöllisesti varautumisharjoituksia ja ylläpidämme ja kehitämme ammattilaistemme ammattitaitoa, jotta arjen lisäksi myös vikatilanteet saadaan hoidettua mahdollisimman sujuvasti.Olemme olleet myös onnekkaita. Meidän sähkönjakelualueellemme ei ole kohdistunut kovin haastavia sääilmiöitä muutaman viime vuoden aikana, vaikka myrskynnyt onkin. Meidän pitää kuitenkin varautua haastavimpiin sääilmiöihin, kuten vuoden 2011 Hannu- ja Tapani- tai vuoden 2013 Seija -myrskyjen kaltaisiin tai jopa pahempiin. Noiden myrskyjen yhteydessä katkot kestivät pisimmillään useita vuorokausia ja olivat samalla meille ja muille verkkoyhtiöille hyvin opettavia tapauksia. Näitä oppeja on jo viime vuosien aikana viety käytäntöön asti.Sähkömarkkinalaki edellyttää verkkoyhtiöltä säävarmaa sähkönjakeluverkkoa. Vuoteen 2028 mennessä kaikkien verkkoyhtiöiden on pystyttävä siihen, että yksittäisten sähkökatkojen pituus jää kaava-alueilla myrskyn tai lumikuorman seurauksena alle kuuden tunnin ja muualla alle 36 tunnin. Kaupunkiyhtiönä olemme tietysti erilaisessa lähtöasemassa kuin monet maaseutuyhtiöt, mutta meidänkin verkkoalueeseemme mahtuu sääilmiöille hyvinkin altista verkkoaluetta, kuten saariston alue.Tavoitteenamme on jatkossakin vastata asiakkaidemme odotuksiin ja varmistaa turkulaisille tasalaatuinen, kohtuuhintainen ja mahdollisimman häiriötön sähkönjakelu. Tiesithän muuten, että voit tilata tiedon oman käyttöpaikkasi sähkönjakeluhäiriöistä kännykkääsi? Tilauksen voit tehdä EnergiaOnline-palvelussamme.Energistä ja häiriötöntä kesää!Vesa VaskikariKirjoittaja työskentelee Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtajana