Tehdään yhdessä töitä ja autetaan kaveria onnistumaan!

Tiina Aho toimitalon portailla seisomassa
25.10.2023

Olemme Turku Energialla työskennelleet uusissa Turun Itäharjun InfraCityn toimitiloissa nyt noin 1,5 vuoden verran. Muutimme Itäharjulle Aurajokirannasta Linnankadulta vanhan sähkölaitoksen kupeesta, jossa energiantuotantoa on harjoitettu noin 100 vuotta.

Uuden osoitteen lisäksi saimme myös päivitetyt työskentelytavat. Siirryimme monipaikkatyöhön, jota modernit toimitilamme tukevat. Periaatteemme on, että teemme työtä siellä, missä se on tarkoituksenmukaisinta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että eri liiketoimintayksiköt saavat vapaasti päättää etätyökäytännöistä, ja toimitiloissa jokainen voi valita itselleen sopivimman työskentelytilan.

Henkilöstö osallistui tilojen suunnitteluun

Toimitilojemme suunnittelu aloitettiin jo ennen korona-aikaa työpajoilla, joissa määrittelimme tavoitteet tuleville tiloille ja työskentelymallille. Halusimme tilat, joissa tehdään yhdessä sparrailemalla töitä yhteisen tavoitteen eteen. Tavoittelimme toimitiloja, joihin olisi kiva tulla ja joissa yhteisöllisyys samalla kasvaisi. Toki halusimme panostaa myös parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuustasoon.

Kuuntelimme myös henkilöstöä ja osallistimme heitä pohtimaan, millaisia erilaisia tiloja, kuten työskentely-, vetäytymis-, neuvottelu- ja ryhmätyötiloja toivottaisiin. Nämä huomioitiin suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Lopputulemana saimme modernit, raikkaat, vuorovaikutteiset ja hyvin muunnettavat toimitilat, joissa muun muassa neuvottelutilat ovat ilmeeltään ja käyttötarkoituksiltaan yksilöllisiä.

Yhtä aikaa toimistotilojen rakentumisen ja muuton kanssa teimme henkistä valmistautumista uuteen työntekemisen malliin siirtymiseksi. Muutos entiseen oli suuri, sillä aikaisemmin toimistotyötä tekevillä oli oma tai jaettu huone. Tiedostimme muutokseen tottumisen vievän aikaa.

Valmistuimme muuttoon ja muutokseen huolella. Järjestimme työryhmätyöskentelyä sekä valmennustilaisuuksia esihenkilöille monipaikkaisen työn johtamisesta. Henkilöstölle oli tarjolla useita työpajoja eri kerrosten ja työtilojen pelisääntöihin liittyen.

Omasta huoneesta monipaikkatyöhön

Miten sitten onnistuimme? Suoran henkilöstöltä tulleen palautteen lisäksi olemme saaneet jo joitakin vastauksia osallistumalla Turun ammattikorkeakoulun Motti-tutkimukseen, jossa tutkitaan perinteisestä toimistoympäristöstä monitoimitiloihin muuttavien yritysten muutosmatkaa henkilöstön näkökulmasta. Kyselytutkimuksia tehdään kolmesti: ennen muuttoa, noin puolivuotta muuton jälkeen ja taas reilun vuoden päästä muutosta.

Tulosten valossa henkilöstömme tyytyväisyys omaan työhön on noussut jonkin verran ja työtyytyväisyys on pysynyt ennallaan. Työn tehokkuuden arvioitiin kuitenkin hieman laskeneen muuton jälkeen. Uusissa toimitiloissa oltiin tyytyväisempiä muun muassa yleisilmeeseen ja ilmanlaatuun. Sen sijaan tyytymättömämpiä oltiin esimerkiksi puheyksityisyyteen sekä ääniympäristöön.

Muutosmatka jatkuu

Muutosmatkamme on siis osin vielä kesken ja uusien tilojen käytön harjoittelu jatkuu. Usein unohtuu se, että jokainen voi itse valita työpisteensä ja vaihtaa sitä useamman kerran päivän mittaan: voisiko työskennellä kahvilassa tai hiljaisessa vetäytymistilassa vai varata tiimin käyttöön ryhmätyötilan?

Omalta osaltani olen viihtynyt uusissa valoisissa tiloissamme erinomaisesti, enkä lainkaan haikaile vanhaa isoa työhuonettani. Lempipaikkojani uudessa toimistossamme ovat kookkaat munamaiset nojatuolit, joissa on oma äänimaailmansa. Odotan innolla Motti-tutkimuksen viimeistä vaihetta, jolloin olemme kaikki olleet uusissa tiloissa jo pidemmän aikaa.

Oma toiveeni on, että yhteisöllisyyttä tukevat toimitilamme ovat omalta osaltaan tukemassa tavoitettamme siitä, että teemme yhdessä töitä ja autamme kaveria onnistumaan. Uskon, että joustava monipaikkatyö ja modernit tilamme ovat myös etu rekrytoinneissa.

Tiina Aho
henkilöstöjohtaja
Turku Energia