Ratkaisu energiakriisiin

Timo Honkanen.
20.2.2023

Sähkön hinta määräytyy yhteiseurooppalaisilla sähkömarkkinoilla, kuten kaikilla muillakin raakaainemarkkinoilla, sen mukaan kuinka paljon kysyntää ja tarjontaa markkinalla on. Joka päivä tuottajat ja ostajat tekevät tarjouksensa pörssiin millä hinnalla ja kuinka paljon seuraavana päivänä he ovat valmiita myymään tai ostamaan. Kun myynti- ja ostotarjousten määrät kohtaavat, määräytyy markkinahinta viimeisen hyväksytyn myyntitarjouksen mukaisesti. Jos tuottajan tarjous on tuulivoimaa tai vesivoimaa, voi hintataso olla ajoittain jopa nolla, mutta jos tämä tarjous täyttyy vasta kun tuottajat joutuvat ottamaan fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia käyttöön, niin hinta on todella korkea.

Viime kuukausina näkemämme valitettavan korkea sähkön hintataso johtuu siitä, että olemme joutuneet ottamaan käyttöön kalliita fossiilisia sähköntuotantomuotoja. Kun kysytään, onko meillä varaa energiamuutokseen pois fossiilisista tuotantomuodoista kohti uusiutuvia, vastaisin pikemminkin kysymällä: Onko meillä varaa olla tekemättä muutosta pois erittäin kalliista fossiilisista tuotantomuodoista kohti uusiutuvia ja päästöttömiä energialähteitä? Esimerkkinä Turun seudun kaukolämmön tuotanto: jos emme olisi muuttaneet tuotantotapaamme pois kivihiilestä viisi vuotta sitten, olisi asiakkaidemme lämpölasku yhteensä 18 miljoonaa euroa kalliimpi kuin se tänä päivänä on. Sama logiikka pätee myös sähköntuotantoon: mitä enemmän saamme uusiutuvia edullisempia tuotantomuotoja kasvatettua, sitä nopeammin sähkön hinta saadaan laskuun.

Nopeasti tätä ei voi tehdä. Nopein ja varmin tapa saada korkeat sähkön hinnat alemmaksi on jättää sähköä kuluttamatta aina kun se on järkevästi mahdollista. Itsekin sitä teen ja niin tekee moni muukin, koska viime vuoden lopulla Turun alueen sähkön siirtomäärät olivat 16 % pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Sen ansiosta kalliita sähköntuotantomuotoja on tarvittu vähemmän, jolloin sähkön hinta on pysynyt alhaisemmalla tasolla kuin mihin markkinamekanismi sen olisi muuten asettanut. Tätä työtä ja sähkönsäästöä on hyvä jatkaa.

Pitkässä juoksussa tilannetta korjataan tekemällä lisää uusiutuvaa sähköntuotantoa ei pelkästään Suomeen, vaan koko Eurooppaan. Jo nyt tiedetään, että lähivuosina tuulivoiman määrä lisääntyy Suomessa lähes yhden ydinvoimalallisen verran joka vuosi. Tämä tulee osaltaan tuomaan sähkön hintaa alaspäin, mutta samalla se kyllä lisää sähkön hintaheiluntaa: tuulisina hetkinä sähkön hinta voi olla nolla, mutta tuulettomina hetkinä se voi olla hyvin korkea. Kuitenkin, kun tuulisina hetkinä meillä on entistä enemmän tuuliturbiineja, niin sähkön keskihinta tulee alaspäin, kun nollahintaisia hetkiä on aina entistä enemmän.

Monen tekijän summana helmikuussa sähkön kysyntä ja tarjonta ovat olleet keskenään paremmin tasapainossa ja sähkön hinnat ovat olleet laskussa. Vielä kun investoimme päästöttömään sähköntuotantoon, on meillä mahdollisuus päästä lähelle energiakriisiä edeltävää sähkön hintatasoa. Tunnelin päässä on valoa!

Timo Honkanen
toimitusjohtaja
Turku Energia