Onnea on olla kaukolämmittäjä Turun seudulla

ryhmä puutaloja istumassa pöydän päällä
26.11.2021

Lokakuussa 2021 mitattiin kaukolämmön asiakastyytyväisyyttä kansallisessa ja puolueettomassa EPSI Ratingin toteuttamassa kyselyssä, jonka tulokset valmistuivat marraskuussa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kaukolämmön asiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiön toimintaan ja palveluihin.

Pärjäsimme kyselyssä erinomaisesti, sillä sekä kokonaisasiakastyytyväisyydessä että asiakasuskollisuudessa Turku Energian kaukolämpö sijoittui kyselyn toiseksi. Turun seudulla kaukolämmittävien mielestä erityisesti lämmön tuotelaatu, odotukset, imago ja vastine rahalle olivat kyselytuloksen parhaat. Erityiskiitosta saimme asiakkuuden vaivattomuudesta, yhteiskuntavastuullisuudesta sekä toimitusvarmuudesta. Tulokset siis todistivat asiakaslupauksemme onnistuneen eli olemme olleet asiakkaitamme lähellä ja samalla nähneet myös kauas.
Erityisesti hymyn huulille nosti sijoittuminen parhaaksi kestävän kehityksen indeksissä, jossa mitataan asiakkaiden odotuksia kestävään liiketoimintaan, ympäristöhaittojen minimointiin sekä laajaan yhteiskuntavastuuseen. Tähän olemmekin tehneet merkittäviä panostuksia jo usean vuosikymmenen ajan, jonka myötä kaukolämmön uusiutuvan tuotannon osuus on tällä hetkellä huikeat 80 % ja olemme tehneet päätöksen lopettaa kivihiilen käytön kaukolämmön perustuotannossa vuonna 2022.

Kysely myös osoitti, että asiakkaamme ovat keskiarvoa vaativampia kestävän kehityksen suhteen sekä hyvin ympäristötietoisia, sillä myös vaatimukset energiatoimialaa kohtaan ovat Turun seudulla erittäin korkeat. Tämän olemme tunnistaneet ja ottaneet niin sosiaalisen, ympäristöllisen että taloudellisen vastuun yhdeksi toimintamme kulmakivistä. Tulosten perusteella pystymme siis toteamaan, että asiakkaiden kovat odotukset on myös pystytty lunastamaan todellisten tekojen kautta. Tätä myötä on hienoa jatkaa yhdessä matkaa kohti täysin uusiutuvaa samalla entistäkin kilpailukykyisempää lämmön tuotantoa seuraavien vuosien aikana!

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat merkittävä tekijä yritysten toiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa. Erinomainen tulos kertookin onnistuneista teoista ja asiakkaiden odotuksiin vastaamisesta, mutta ei anna syytä jäädä laakereilleen lepäämään. Haluamme jatkossakin tuottaa kaikille asiakkaillemme eri palveluista riippumatta ensiluokkaisen asiakaskokemuksen sekä viestiä teoistamme turunseutulaisten arjen parantamiseksi.

Lotta Lyytikäinen
Tuoteryhmäpäällikkö
Turku Energia Lämpö