Mitäpä jos ensi kesänä kiinteistössämme olisikin viileää?

aurinko paistaa ikkunan verhoista
16.6.2023

Kesän kynnyksellä nousee keskusteluissamme asiakkaiden kanssa usein esiin kiinteistön jäähdytys. Onko kiinteistöön mahdollista toteuttaa keskitetty jäähdytysratkaisu, ja mitä se maksaa?

Me Turku Energialla pystymme tarjoamaan keskitettyä jäähdytysratkaisua kahdella eri konseptilla: perinteisellä kaukojäähdytyksellä tai lämpöpumpulla toteutettavalla lähijäähdytyksellä.

Kaukojäähdytykseen liittyminen on mahdollista lähtökohtaisesti Turun ruutukaava-alueella alkaen Biolaaksosta Tyksin kautta Kakolaan, Aurajoen ja junaradan välillä. Kuitenkin aina hankkeen alussa kannattaa olla yhteydessä Turku Energiaan ja varmistaa, että kaukojäähdytys on mahdollista saada kiinteistöön.

Lähijäähdytys taas tuo mahdollisuuden keskitetylle jäähdytysratkaisulle lähestulkoon kaikille kaukolämmön asiakkaille. Tässäkin tapauksessa kannattaa varmistaa lähijäähdytyksen soveltuvuus Turku Energialta ennen suunnittelun aloittamista. Lähijäähdytys toteutetaan lämpöpumpulla, joka ottaa kiinteistön jäähdytyksestä syntyvän lauhde-energian talteen ja siirtää sen kaukolämpöverkkoon. Näin lämpöä ei mene hukkaan taivaan tuuliin ja jäähdytystä saadaan tuotettua ekologisesti ja kustannustehokkaasti.

Molempien jäähdytysratkaisujen suunnittelussa tulee huomioida tilan tarve. Lähijäähdytyksessä on otettava huomioon myös lämpöpumpun aiheuttaman äänen eristäminen kyseiseen tilaan. Äänieristykseen vaikuttavat mm. akustiikkalevyt, putkien kannakointi ja lämpöpumpun alle mahdollisesti asennettavat tärinänvaimentimet. Äänen hallintaan tuleekin kiinnittää eritystä huomiota etenkin asuinkiinteistöissä. Asennusvaiheessa tehtävät äänenhallintatoimenpiteet ovat aina edullisempia kuin jälkikäteen tehtävät ja asiakastyytyväisyys pysyy korkealle, kun reklamaatioilta vältytään.

Lähijäähdytyksen lämpötilatasot ovat vapaammin määriteltävissä kuin kaukojäähdytyksen, koska kyseessä on räätälöity ratkaisu. Kannattaakin olla yhteydessä Turku Energian asiantuntijoihin jo alkukartoitusvaiheessa, jotta suunnitellut lämpötilatasot ovat mahdollisia, ja mitä teknisiä rajoitteita kyseiseen ratkaisuun mahdollisesti voi liittyä.

Tavoitteenamme on aina ratkaisu, joka soveltuu parhaiten kyseiseen kiinteistöön ja asiakkaan tarpeisiin. Turku Energian mallit tuovat asiakkaalle turvaa mahdollisten laiterikkojen varalta pitkä leasing-sopimuksen kautta. Laitteiston takuu on voimassa koko sopimuskauden ajan, joka on jopa 15 vuotta.

Hinnoittelussa on eri vaihtoehtoja, teknisen ratkaisun mukaan, ja niihin sisältyy myös rahoitusmahdollisuus. Nämä kaikki käydään läpi suunnitteluvaiheessa, jotta asiakkaalla on käytettävissään kaikki tarvittava tieto päätöstä tehdessään.

Toivommekin, että yhteydenotto Turku Energian asiantuntijoihin on matalan kynnyksen takana, ja pystymme yhdessä kehittämään asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun.

Lue lisää jäähdytysratkaisuistamme