Luotettava sähköverkko vaatii huoltoa, ylläpitoa ja investointeja

pukupukuinen mies seisoo ikkunan edessä
8.6.2021

Turkulainen, tiesitkö, että omasähköverkkoyhtiösi kuuluu valtakunnan edullisimpien joukkoon? Näin kertoo taastuorein Energiaviraston ylläpitämä sähkönsiirron tyyppikäyttäjien hinnoittelutilasto(https://energiavirasto.fi/sahkon-hintatilastot). Turkulaisten oma verkkoyhtiö on lähes millä tahansa tyyppikäyttäjämallilla(pientalo, kerrostalo jne. ) vertailtuna yksi Suomen edullisimmistajakeluverkkoyhtiöistä. Hinnoitteluun vaikuttaa tietysti myös se, että toimimmepitkälti kaupunkialueella, jossa tiivis rakentaminen edesauttaa tehokasta jataloudellista verkkoliiketoimintaa.

Edullisen hinnoittelumme lisäksi tavoitteenammeon tarjota asiakkaillemme mahdollisimman toimitusvarma ja luotettavasähkönjakelu. Viime vuonna asiakastamme kohden laskettu keskeytysaika oliverkossamme keskimäärin 11 minuuttia. Kaksikolmasosaa asiakkaistamme säilyi kuitenkinkokonaan ilman sähkönjakelun häiriöitä toimitusvarmuutemme eteen tehtyjeninvestointien ja toimenpiteiden ansiosta.

Hyvä toimitusvarmuus ei kuitenkaan oleitsestäänselvyys, vaan vaatii investointeja verkonylläpitoon ja rakentamiseen usein eri toimenpitein. Näihintoimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi ilmajohtoalueiden raivaukset maasta käsinja helikopterilla, sähköverkkomme automaation kehittäminen ja ilmajohtojenmaakaapelointi niillä alueilla, joissa se maaston puolesta mahdollista sekävarautumista ja harjoittelua poikkeustilanteisiin ja ajantasaistaasiakasviestintää. Olennaista on myös ammattilaistemme osaamisen ylläpito,jolla varmistamme verkkomme toimivuuden myös normaalista poikkeavissatilanteissa.

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut niin korona-epidemian tuomapoikkeustilanne kuin haastavia sääilmiöitä, joiden hoitamiseen henkilöstömme onvastannut sitoutuneella ammattitaidolla. Näissä poikkeustilanteissa roolimmeyhteiskunnallisesti kriittisenä toimijana korostuu entisestään.

Sähkömarkkinalakiedellyttää verkkoyhtiöiltä säävarmaa sähkönjakeluverkkoa vuoteen 2028 mennessä.Tämä tarkoittaa, että yksittäinen sähkökatkos saa kestää kaava-alueillamyrskyn tai lumikuorman seurauksena alle kuusi tuntia ja muualla alle 36tuntia. Meidän verkkoalueeseen kuuluu pitkälti maakaapeloitua kaupunkiverkkoa,mutta myös saariston alue, jossa ilmajohtoverkko on sääilmiöille hyvinkinaltis. Tekemämme ja tulevat investoinnit kohdistuvat juuri säävarman verkonrakentamiseen, ja näitä investointeja jatkamme, jotta voimme taata kokoverkkoalueellamme toimitusvarman sähkönjakelun ja täyttää sähkömarkkinalainvaatimukset.

Nyt meneillään oleva keskustelu verkkoyhtiöidensallitun tuoton laskemisesta hankaloittaa tämän tavoitteen saavuttamista.Riskinäon, että suunnittelut sallittuun tuottoon kohdistuvat toimenpiteet kohdistuvatepätasaisesti sähköverkon osiin tai sen haltijoihin. Vaikutukset voivat ollakovempia tiheästi asutuilla ja korkealla toimitusvarmuudella saavutetuillakaupunkiyhtiöillä, joissa hinnat ovat jo alan alhaisimpia. Seurauksena voi ollamyös sähkönsiirron toimitusvarmuuden ja laadun heikentyminen, jos investointejatoimitusvarmuuteen ei voi suunnitellusti toteuttaa.

Kaupunkiverkkoyhtiönedustajana toivon tähän keskusteluun malttia, päättävien tahojen asiaan perehtymistäja viisaita päätöksiä. Tavoite meillä kaikilla on kuitenkin sama,asiakasystävällisesti hinnoiteltu luotettava sähkönsiirto.

TomiToivonen
Kirjoittajatyöskentelee Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtajana