Energia elää – ja vaalii elämää

Timo Honkanen talvisen Turku-maiseman edessä.
20.2.2024

Nuorena suunnittelin uraa metsätieteiden parissa tai armeijan leivissä. Eräs lukion fysiikan tunti kuitenkin tuli väliin. Sain tehtäväkseni tutkia voimalaitosprosessien parametreja ja huomasin, että niiden tulkinta sekä kiehtoi että tuntui luontevalta. Alkusysäys energiatekniikan opinnoilleni ja niitä seuranneelle uravalinnalleni oli annettu.

Kun aloitin työurani energia-alalla vuosituhannen lopussa, vastuullisuudesta ei kovin moni puhunut. Yksi poikkeuksista oli Turku Energia, joka ei vielä tuolloin ollut työnantajani, mutta toki alan toimijana tuttu. Yhtiö alkoi myydä tuulisähköä jo vuonna 1999, tasan sata vuotta sen jälkeen kun se oli alkanut toimittaa energiaa turkulaisille. Vuonna 2001 käynnistyi Orikedon biolämpökeskus, joka on edelleen Suomen suurimpia biolämpökeskuksia ja tuottaa noin kuudesosan Turussa käytettävästä kaukolämmöstä.

Ensimmäisen varsinaisen kosketukseni Turku Energian vastuullisuustyöhön sain toimiessani Sähköenergialiitto ry:n hallituksessa. Eräs liiton kokouksista vei minut Turkuun, missä tapahtumaa isännöinyt Turku Energia kertoi viimeaikaisista toimenpiteistään. Niitä kaikkia yhdisti yksi asia: jokainen yhtiön hankkima uusi energiaresurssi oli hiilineutraali. Se oli tuohon aikaan ennenkuulumatonta, ja mieleeni jäi ajatus: siinäpä työnantaja, jolle olisi mukava työskennellä.

Turku Energiassa proaktiivisia, kestäviä energiavalintoja oli tehty vuosikausia muita ennen, mistä tunnustuksena yhtiö sai Vuoden ilmastoteko -tunnustuksen vuonna 2015.

Vuonna 2016 tieni Turku Energian kanssa jälleen kohtasi, kun sain kunnian aloittaa yhtiön toimitusjohtajana ja jatkaa sen leivissä työtä tulevaisuuden energiamaailman rakentamiseksi. Samana vuonna valmistui Luolavuoren pellettikäyttöinen lämpökeskus, jonka myötä uusiutuvien osuus energiantuotannossamme kasvoi entisestään. Kahden seuraavan vuoden aikana tahti jatkui: ensin valmistui pääasiassa biopolttoaineita hyödyntävä Naantalin monipolttoainevoimalaitos ja hieman myöhemmin otettiin käyttöön Artukaisten tuotantolaitos, joka tuottaa höyryä metsähaketta hyödyntäen ja vähentää merkittävästi raskaan polttoöljyn käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä.

Näiden seitsemän vuoden aikana vihreän siirtymän vaatimat toimenpiteet ovat nousseet koko energia-alan asialistan kärkipäähän. Uusiutuvat energialähteet eivät ole ylimääräinen investointi maineeseen vaan kaikkien kannalta välttämätön valinta. Kestävä energia ei kuitenkaan tarkoita perinteisten menetelmien hylkäämistä, mistä kaukolämpö on mainio esimerkki: kaukolämmitys keksittiin jo 1800-luvulla, ja Turussa ensimmäiset kohteet alkoivat lämmetä kaukolämmöllä vuonna 1976. Se on kuitenkin edelleen moderni lämmitysmuoto, joka ei ole tiettyyn energialähteeseen sidottu. Vuonna 2023 kaukolämmöstämme jo 87 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä.

Vielä vuosituhannen vaihtuessa fossiilisten polttoaineiden käyttö oli arkipäivää, mutta Turku Energian jo tuolloin tekemät ratkaisut ovat kantaneet hedelmää myöhemmin. Jos emme olisi tehneet vihreitä valintoja vuosituhannen alussa, asiakkaidemme energiasta maksama summa olisi nyt vuodessa 50 miljoonaa euroa suurempi. Viivan alle jäävät eurot menevät lopulta turkulaisten yhteiseksi hyväksi.

Ympäristötekomme eivät rajoitu vain valintoihin energiantuotannossa. Huolehdimme, että Turku Energian toiminnasta tulee mahdollisimman vähän päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään, ja autamme myös muita tämän tavoitteen saavuttamisessa. Jo 1900-luvun alussa Turun sähkölaitos alkoi toimittaa sähköä joukkoliikenteeseen. Vuosi 2016 merkitsi osaltaan ympyrän sulkeutumista, kun Turun joukkoliikenteessä ensimmäiset sähköbussit aloittivat liikennöinnin sataman, keskustan ja lentoaseman välillä. Bussien akut saavat energiansa Turku Energian latauspisteistä. Sittemmin sähköbusseja on tuotu kymmenittäin lisää kaupunkiliikenteeseen.

Toimimme huomioiden intressiryhmiemme tarpeet, mutta haluamme tehdä yhteistä hyvää laajemminkin. Suojelemme luonnon biodiversiteettiä sekä olemme istuttaneet metsää joutomaalle hiilinieluksi ja samalla tarjonneet kesätöitä nuorille. Panostamme myös hyväntekeväisyyteen tukemalla muun muassa Suomen Punaisen Ristin ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintaa.

Tänä vuonna juhlimme 125-vuotista matkaamme paikallisena energiantoimittajana. Vaikka tuona aikana energia-ala toimintatapoineen ja ratkaisuineen onkin mullistunut – ja asiakasmäärämme kasvanut muutamasta sadasta nykyiseen noin 200 000 ihmiseen, joita palvelemme suoraan tai välillisesti – on perimmäinen tehtävämme pysynyt muuttumattomana. Se on olla luotettava energiatoimija, joka huolehtii asiakkaidensa energiansaannista.

Muuttuneen maailmantilanteen myötä tuo perustehtävämme merkitys on jälleen korostunut.

Olemme käyttäneet paljon resursseja siihen, että energiainfrastruktuuri ei olisi uhattuna missään tilanteessa: teknisen häiriön, inhimillisen virheen, pandemian tai muun odottamattoman tapahtuman seurauksena. Tätä tärkeää ja osin näkymätöntäkin työtä turkuenergialaiset tekevät joka päivä, jotta asiakkaidemme perustarpeen, energian, saanti on turvattu myös tulevaisuudessa.

Kiitos, että olet osa kestävää matkaamme!

 

Timo Honkanen

Turku Energian toimitusjohtaja