1,5 asteen elämää Turussa

mies punaisessa takissa ja kypärässä pyörällä
31.8.2021

Pariisin ilmastokokouksessa maailman valtiot päättivät pyrkiä yhdessä rajoittamaan maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen. Tavoite on haastava ja tarpeellinen. Tähän mennessä kotiplaneettamme on jo lämmennyt yli yhdellä asteella esiteolliseen aikaan verrattuna ja lämpeneminen jatkuu nopeasti. Samanaikaisesti ilmastotoimet ja tavoitteet ovat kuitenkin vahvistuneet ja 1,5 tai kahden asteen lämpenemisrajan saavuttaminen alkaa näyttää mahdolliselta. Turku on jo näyttänyt mallia ja vähentänyt alueensa päästöistä yli puolet verrattuna vuoden 1990 tasoon. Työ jatkuu kohti hiilineutraalia aluetta vuoteen 2029 mennessä eikä lopu siihen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Turun alueen päästöt ovat tulevaisuudessa pienemmät kuin kyky sitoa hiiltä ilmakehästä ja tuottaa uusiutuvaa energiaa yli oman alueen energiatarpeen. Turun kaupungin uusittu metsäsuunnitelma ja alueellinen kompensaatiojärjestelmä tähtäävät merkittävään hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen sekä metsien virkistyskäytön edistämiseen. Alueen investoinnit uusiutuvaan energiaan - erityisesti Turku Energian toimesta, mutta myöskään pienempiä yksityisiä investointeja unohtamatta - mahdollistavat tulevaisuudessa siirtymisen energiaomavaraisuudesta uusiutuvan energian ylituotantoon.

Turun kaupunki toteuttaa ilmastopolitiikassaan turkulaisten äänestäjien tahtoa: päätökset vahvasta ilmastopolitiikasta on tehty kaupunginvaltuustossa yksimielisesti. Turun päästöt asukasta kohti ovat tällä hetkellä Suomen suurista kaupungeista kaikkein pienimmät ja pienimpien joukossa kaikista Suomen kunnista. Vuonna 2020 Euroopan Komissio arvioi ja valitsi Turun Euroopan parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi.

Turun alueen päästöt on silti puolitettava vielä uudestaan (nykytasosta) ennen vuotta 2029 ja tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia. Kaupungin toimin vähennämme päästöjä edelleen merkittävästi, mutta silti noin puolet haasteesta kohti vuotta 2029 kaipaa lisää kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen vahvoja ilmastotekoja! Onneksi näitä tekoja on jo paljon ja kansalaiset kokevat ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeäksi.

Tänä syksynä käynnistämme koko kaupunkikonsernin voimin yhteisen 1,5 asteen elämä -kampanjan. Tavoitteenamme on mahdollistaa ilmastoystävällistä elämäntapaa ja kannustaa kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä ilmastotekoihin. Samalla haastamme kaikki turkulaiset arjen ilmastotekoihin sekä kertomaan niistä.

Millaisia ilmastotekoja Sinun arkeesi kuuluu? Oma mieleisin ilmastotekoni ympäri vuoden on työmatkapyöräily kelistä riippumatta - tai oikeastaan kaikista keleistä ja vuoden kierrosta nauttien!

Risto Veivo
Ilmastojohtaja, Turun kaupunki