Mitä sähkölaskusi kertoo?

Turku Energian laskujen ulkonäkö uudistui toukokuussa 2021. Laskuissa ei ole enää tilisiirtolomaketta, vaan tiedot maksamiseen löytyvät laskun alaosasta. Laskussa on kaksi asiakaspalvelun numeroa: Turku Energian ja Ropon. Me autamme laskun sisältöön liittyvissä asioissa ja Ropo auttaa maksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n asiakkaana saat jatkossa verkkopalvelulaskun joka kuukausi. Mikäli laskutusvälisi on ollut aiemmin harvempi, ei edellisellä laskullasi esitetty seuraavan laskun arvioitu eräpäivä pidä paikkaansa. Muutoksesta ei aiheudu sinulle kuluja.

nainen on sohvalla lukemassa paperia

Näin luet sähkölaskua

 1. Tästä näet laskun lähettäjän.

 2. Laskun tunnistetiedoista näet asiakas- ja käyttöpaikkanumerosi.

 3. Laskussa on kahden asiakaspalvelun numerot: Turku Energian ja Ropon.

  • Turku Energiasta voit kysyä laskun sisältöön liittyvistä asioista.

  • Ropolta voit tiedustella maksamiseen liittyviä asioita.

 4. Verkkopalvelu ja sähkön myynti erotetaan toisistaan, sillä niillä on aina omat sopimuksensa.

 5. Laskuissa on tilaa myös ajankohtaisille asioille, joista haluamme kertoa asiakkaillemme.

 6. Laskussa ei ole enää tilisiirtolomaketta, vaan tiedot maksamiseen löytyvät laskun alaosasta.

  • Laskun maksamisessa voi käyttää apuna viivakoodia.

  • Käytä voimassa olevaa viitettä maksaessasi laskua.

 7. Laskun eräpäivän ja maksettavan summan voi tarkistaa tästä.

Tee ekoteko ja vaihda e-laskuun

Muistathan, että sähköiset laskut säästävät numeroiden näppäilyltä ja samalla luontoa. E-las­ku on säh­köi­nen las­ku, jon­ka saat verk­ko­pank­kii­si. Voit teh­dä ti­lauk­sen e-las­kus­ta omas­sa verk­ko­pan­kis­sa­si. Tarvitset sen te­ke­mi­seen vii­te­nu­me­ron jol­ta­kin aiem­mal­ta säh­kö­las­kul­ta­si.

Ti­lauk­sen jäl­keen em­me lä­he­tä si­nul­le enää pa­pe­ri­las­ku­ja, vaan löy­dät kaik­ki las­ku­si verk­ko­pan­kis­ta­si.

Ar­kis­toim­me las­kut puo­les­ta­si Ener­giaOn­li­ne-pal­ve­luun, jos­sa ne säi­ly­vät näh­tä­vil­lä­si ko­ko so­pi­mus­kau­den ajan.

Laskutukseen liittyvät yhteydenotot

Laskun maksamiseen liittyen:
Ropo Capital
puh. +358 9 42461361 ma–pe klo 8–20, la 10–15
www.ropo-online.fi

Laskun sisältöön liittyen:
Turku Energian asiakaspalvelu