Turku Energia ja Turun Ylioppilaskyläsäätiö tekevät Ylioppilaskylästä energiapositiivista aluetta

Turku Energia on toteuttamassa Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) Tyyssija-rakennukseen innovatiivista energiaratkaisua. Uudenlainen energiaratkaisu huolehtii kiinteistön lämmityksestä ja jäähdytyksestä hyödyntäen kaukojäähdytyksen paluulämpöä lämpöpumpun lämmönlähteenä. Rakennuksesta tulee energiapostiviinen eli se tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa. Toteutus on osa Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamaa RESPONSE-hanketta.

Turku Energian Antto Kulla (vas.) ja TYS:in Tomi Kultala
Turku Energian Antto Kulla (vas.) ja TYS:in Tomi Kultala
4.5.2022

Yksi uusimmista askelista kohti Ylioppilaskylän energiapositiivisuutta on vuoden alussa valmistuneeseen Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) opiskelija-asuntokohde Tyyssijaan toteutettu innovatiivinen energiaratkaisu, joka huolehtii kiinteistön lämmityksestä ja jäähdytyksestä hyödyntäen kaukojäähdytyksen paluulämpöä lämpöpumpun lämmönlähteenä.  

"Lämpöpumppu käyttää lämmönlähteenä kaukojäähdytyksen paluulämpöä eli muista kiinteistöistä talteen otettua ylijäämälämpöä. Ratkaisu mahdollistaa energiavirtojen kierrättämisen kaupungin sisällä aivan uudella tavalla ja on mainio esimerkki kiertotalouden soveltamisesta energia-alalla", Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla kertoo. 

Innovatiiviset energiaratkaisut myös muiden kiinteistöjen käyttöön  

Opiskelija-asuntokohde Tyyssijan lisäksi uudella energiaratkaisulla on mahdollista tuottaa samalla kaukolämpöä ja jäähdytystä myös muiden Turun seudun kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoon liitettyjen kiinteistöjen käyttöön.   

"Turun Ylioppilaskylän alueella on tarkoitus tuottaa 120 prosenttia alueella kulutettavasta energiasta.Tyyssijan lämmitys- ja jäähdytysratkaisun lisäksi Ylioppilaskylän alueella otetaan käyttöön muun muassa uudenlaisia aurinkoenergian hyödyntämisen, sähkön varastoinnin ja sähköautojen latauksen ratkaisuja", TYS:n kiinteistöjohtaja Anssi Aalto kertoo. 

Energianratkaisun käyttöönotto mahdollistuu monen eri toimijan yhteistyönä.Turku Energian lisäksi toteutuksessa mukana on Oilon, joka toteuttaa lämpöpumppulaitteiston. Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkon kytkentään tarvittavat lämmönvaihdinlaitteistot sekä ohjausjärjestelmät toteuttaa Högfors GST. Lämmitys- ja jäähdytysratkaisun tutkimus- ja kehityspartnerina hankkeessa on VTT. Myöhemmin käyttöön otetaan myös uutta lämmönvarastoinnin tekniikkaa edustava faasimuutosvaraaja, jolla tavoitellaan aiempaa tehokkaampaa lämpöenergian varastointia kulutushuippujen tasaamiseksi.  

Tyyssija on Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) vuoden 2022 alussa valmistunut opiskelija-asuntokohde. Kohteen lähes 200 opiskelija-asuntoa, sen monipuoliset palvelut ja energiaratkaisut tukevat koko ympäröivän Ylioppilaskylän runsaan 4 000 asukkaan yhteisöllistä ja ympäristöystävällistä asumista sekä luovat edellytyksiä aktiivisen ja hyvinvoivan arjen rakentumiselle.  

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua kohteeseen torstaina 5.5.2022 klo 9–10.30, Inspehtorinkatu 12.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kehityspäällikkö Antto Kulla, Turku Energia tai talotekniikka-asiantuntija Tomi Kultala, Turun Ylioppilaskyläsäätiö (ks. tiedotteen yhteyshenkilöt)

Taustatietoja hankkeesta: 

Kaupungit ovat merkittävässä roolissa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. RESPONSE-hankkeen tavoitteena on luoda eurooppalainen strateginen visio kaupunkien energiankäytön siirtymästä kohti tavoitetta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Turun ilmastotavoitteet ovat vielä tätäkin kunnianhimoisempia, koska Turku pyrkii hiilineutraaliuteen jo vuoteen 2029 menneessä. Laajassa EU:n rahoittamassa hankkeessa rakennetaan suunnitelmaa kohti ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunkia kehittämällä älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja. Turun hankkeen kohteena toimii Ylioppilaskylä. Turusta hankkeessa mukana ovat Turun kaupunki, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Turku Energia, Turku City Data ja Turun ammattikorkeakoulu. Koko RESPONSE-hankkeessa on mukana yhteensä 53 kumppania. 

Hankkeen pilottikohteita ovat niin sanotut majakkakaupungit Dijon (Ranska) ja Turku, joissa kehitetään energiapositiivisia asuinalueita. Muita yhteistyökaupunkeja ovat Bryssel (Belgia), Zaragoza (Espanja), Botosan (Romania), Ptolemaida (Kreikka), Gabrovo (Bulgaria) ja Severodonetsk (Ukraina). 

Hankkeessa luotavat innovatiiviset liiketoimintamallit mahdollistavat ratkaisujen skaalautumisen ja toistamisen ja siten vahvistavat kestävien kaupunkien etenemissuunnitelmia kaikkialla Euroopassa ja myös sen ulkopuolella. 

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta hankerahoituksen nro 957751 nojalla. Tiedotteen sisältö heijastaa tiedotteen julkaisijan näkemyksiä ja on hänen vastuullaan; sisältö ei heijasta Euroopan komission ja/tai Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) näkemyksiä. Euroopan komissio tai toimeenpanovirasto eivät ole vastuussa tiedotteen sisällön käytöstä.