Turku Energia Sähköverkot suorittaa johtoalueiden helikopteriraivauksia toimitusvarmuuden parantamiseksi  

Turku Energia Sähköverkot Oy raivaa helikopterin avulla sähköverkostonsa johtoalueita Kakskerrassa, Satavassa, Hirvensalossa, Ruissalossa sekä osassa Ilpoista sähkönjakelun toimitusvarmuutensa edelleen parantamiseksi. Raivaukset suoritetaan loppuvuoden aikana ja aloitetaan maanantaina 23.11.2020 säävaraus huomioiden.

20.11.2020

Työ suoritetaan arkisin valoisaan aikaan noin klo 9-15 välillä. Raivaus suoritetaan helikopteriraivauksena sahaamalla ilmasta käsin johtoalueilla kasvavia oksia.

Raivauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön ja saattaa aiheutua lyhyitä keskeytyksiä sähkönjakeluun, mikäli sahattavat oksat osuvat ilmajohdoille. Turku Energia Sähköverkot on tiedottanut tulevista raivauksista ennakkoon tiedossa olevia alueella sijaitsevia eläintiloja.

Pahoittelemme tästä mahdollisesta aiheutuvaa häiriötä.

Yhteyshenkilöt

Jari Lepistö
Kunnossapitomestari
jari.lepisto@turkuenergia.fi