Oikeudellinen tiedote

Tervetuloa Turku Energian omistamille ja ylläpitämille www-sivuille. Sivut sisältävät tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muilla oikeuksilla suojattua materiaalia. Näillä sivuilla julkaistu materiaali on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus katsella ja lukea sivuja sekä tulostaa sivuja omaa henkilökohtaista käyttöään varten. Käyttäjällä ei ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten hyödyntää kaupallisesti sivuja tai niiden osia missään muodossa ilman Turku Energian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.