Luolavuoren pellettilaitos.

Luolavuoren pellettilaitos otettiin käyttöön

Turku Energian öljyä korvaava Luolavuoren pellettilaitos aloitti toimintansa vuoden vaihteessa. Pelletin pölypoltto on uutta energiatuotannon päästöjä vähentävää tekniikkaa Suomessa. Luolavuoren laitos on alallaan Suomen suurin. Uuden lämpökeskuksen polttoaineena käytetään kotimaista puupellettiä ja se on suunniteltu ja rakennettu suomalaisella työllä.

Turku Energian vuoden 2015 alussa käynnistynyt pellettilaitoshanke on nyt valmistunut ja laitos on otettu kaupalliseen käyttöön.

– Kaukolämmön vara- ja huippulaitoksena toimivaa lämpökeskusta on koekäytetty ja viritetty syksyn aikana. Nyt hyödynnämme pellettilaitosta lämmöntarpeen mukaan, kuten esimerkiksi talvipakkasilla, lämpöyksikön lämmönhankintapäällikkö Ilkka Syrjälä kertoo.

Laitoksella tuotetaan kaukolämpöverkon vara- ja huippuenergiaa 20–50 GWh:ta vuodessa riippuen talven ulkolämpötiloista. Laitoksen energiantuotannolla voidaan lämmittää kylmimpänäkin aikana noin 8 000 omakotitaloa. Turku Energia käyttää omia vara- ja huipputeholaitoksiaan huippukuorman aikana talvipakkasilla. Sitä hyödynnetään lisäksi perustuotantolaitosten vikatilanteissa vuodessa noin 100 gigawattitunnin verran. Laitoksen käyttö työllistää puolen henkilötyövuoden verran Turku Energian omaa nykyistä henkilöstöä.

Pellettilaitos vähentää raskaan öljyn käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi

Pellettikäyttöinen lämpökeskus lisää entisestään uusiutuvan energian osuutta Turku Energian tuotannosta. Uuden lämpökeskuksen teho on 40 megawattia, ja se vähentää öljyn käyttöä Turku Energian omassa vara- ja huipputuotannossa 5 000 tonnilla eli noin puolet nykyisestä. Laitos lisää valmistuessaan noin 2,5 prosenttiyksikköä uusiutuvien energianlähteiden määrää kaukolämmön tuotannossa ja vähentää arviolta noin 15 000 tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

– Pellettilaitoshanke lisää biopolttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossa Turku Energian strategian mukaisesti: tavoitteemme on nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus myydyn kaukolämmön osalta on tällä hetkellä noin 30 prosenttia, kertoo lämpöyksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Suomalaista pellettiä, suunnittelua ja työtä

Lämpökeskuksen polttoaineena käytetään suomalaisen Vapon toimittamaa kotimaista puupellettiä, joka murskataan pölyksi ennen polttoa. Pelletin pölypoltto on yksi tulevaisuuden ratkaisuista, jolla pienennetään energiatuotannon päästöjä. Vapon pellettitoimitukset kattavat laitoksen koko polttoainetarpeen. Pelletti tulee Turkuun pääosin Vapon Turengin ja Vilppulan pellettitehtailta.

12.01.2016 // Teksti Toni Perez

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.