Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila.

Ikimetsän suojelu on ilmastoteko

Luonnonperintösäätiö suojelee vanhoja ikimetsiämme. Arvokkaiden hiilinielujen rauhoittaminen on ilmastoteko, johon sinäkin voit nyt osallistua Turku Energian Ekotakuu Extra – tai Ekotakuu Lämpö -lisäpalvelun ostamalla.

– Kun puut natisevat toisiaan vasten, tiedät olevasi vanhassa metsässä, Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila kertoo, kun seisomme Nousiaisissa Mustakorven metsässä.

Kiihtyvä ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat polttavia ympäristökysymyksiä. Metsien, soiden ja muiden hiiltä varastoivien elinympäristöjen suojeleminen auttaa kysymysten ratkaisemisessa.

Luonnonperintösäätiön suojeluun ottamat metsät ovat vanhoja ja mahdollisimman luonnontilaisia. Tässäkin metsässä puut ovat hyvin eri ikäisiä, lajeja on paljon, samoin kuin lahopuita. Kun metsä saa olla rauhassa, se kasvaa luonnostaan monipuoliseksi.

Mustakorven 13 hehtaarin kokoisen metsän Luonnonperintösäätiö suojeli vuonna 2008. Varsinais-Suomessa on kuusi suojeltua metsää ja uusia alueita etsitään. Kaiken kaikkiaan Luonnonperintösäätiö on suojellut satakunta metsää ja lähes kaksi tuhatta hehtaaria.

Pentti Linkolan perustama säätiö käyttää kaikki lahjoitukset alueiden ostoon, suojeluprosessiin ja syntyneiden luonnonsuojelualueiden vaalimiseen.

Ekotakuun avulla metsän suojelijaksi

Peipponen laulaa. Löydämme monta valtavan kokoista muurahaiskekoa, hirven kavion painaumat ja mäyrän jättämät peuhuujäljet.

– Tällaisissa metsissä asuu suurin osa uhanalaisista lajeistamme. Siksi niiden suojelu on äärimmäisen tärkeää, Anneli toteaa.

Luonnonperintösäätiö ja Turku Energia ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Turku Energia toimii Luonnonperintösäätiön yrityskummina. Lisäksi Turku Energia lahjoittaa osan Ekotakuu Extra – ja Ekotakuu Lämpö –lisäpalveluista kertyneistä varoista Luonnonperintösäätiölle. Kuka tahansa Turku Energian sähkönmyynnin tai kaukolämmön asiakas voi liittää lisäpalvelun omaan energiasopimukseensa.

– Metsä on monen suomalaisen sielunmaisema ja erityinen paikka. Ikimetsillä on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden säilymisessä. Olemme iloisia, että voimme tehdä konkreettisen teon Varsinais-Suomen ikimetsien suojelemiseksi ja toisaalta mahdollistaa myös asiakkaillemme mahdollisuuden osallistua kanssamme näiden metsien suojeluun. Pienellä summalla pääsee tekemään merkittävän teon ja saa puhtaamman energiaomatunnon, Turku Energian viestintäpäällikkö Anne-Mari Repola-Mäkinen sanoo.

– Käytämme kerättyjä varoja uuden varsinaissuomalaisen suojelualueen hankintaan, Anneli kertoo.

Metsät ovat kaikkien käytettävissä

Anneli Jussila huomaa kelottuneen haavan, jonka rungossa on koloja. Kolot ovat haluttuja asuinpaikkoja. Anneli tarkistaa, olisiko kolon alapuolella maassa keltaisia papanoita, se tietäisi sitä, että liito-orava olisi asettunut asumaan. Tällä kertaa asukas on joku toinen, ehkä joku tiaislaji.

Kuka tahansa voi ryhtyä Luonnonperintösäätiön kummiksi eli kuukausilahjoittajaksi. Kaikki varat käytetään suojelualueiden hankintaan. Säätiöllä on myös oma Ikimetsän ystävät -yhdistys, joka järjestää retkiä ja talkoita jäsenilleen. Vapaaehtoiset voivat pestautua myös metsänvartijoiksi nimettyyn metsään.

– Meidän metsissämme saa kuka tahansa vaeltaa, virkistyä, sienestää ja marjastaa. Metsien arvoa ei voi mitata rahassa, ne ovat korvaamattomia, Anneli tähdentää.

– On hienoa, että Turku Energia on lähtenyt tukemaan meitä. Metsien suojelu on todellinen ilmastoteko, Anneli kiittää.

27.05.2019 // Teksti Pirkko Soininen // Kuvat Timo Jakonen

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.