Puu on kaatunut sähkölinjan päälle ja auheuttanu sähkökatkon.

Onko yrityksesi varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalle kunnossa?

06.03.2019 // Teksti Annika Kujanpää // Dreamstime

Poikkeava säätila saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa sähköverkon toiminnan palauttaminen kestää normaalia pidempään, jopa yli vuorokauden. Siksi niin pienen kuin suurenkin yrityksen kannattaa valmistautua yllättäviin sähkökatkoksiin varautumissuunnitelmalla ja testata sen toimivuus. Etenkin suuryritysten olisi hyvä sopia energiayhtiön kanssa jo ennalta, miten sähkön häiriötilanteissa toimitaan.

Sähkön häiriöttömään saantiin on totuttu etenkin taajamissa, joissa sähköverkko rakentuu maan alla kulkevista kaapeleista. Haja-asutusalueella katkoja sattuu varsinkin märän lumen, kovan tuulen ja ukkosen aikaan, kun puita kaatuu sähkölinjan päälle. Silloinkin vika saadaan yleensä korjattua parissa tunnissa.

Isommilla taajama-alueilla sijaitsevat, tai maaseutusähköverkon piiriin kuuluvat yritykset ovat yleensä tottuneet näihin häiriöihin ja toipuvat lyhyistä katkoksista vaivattomasti. Vakaan sähköverkon alueella olevat teollisuuslaitokset sen sijaan eivät aina välttämättä huomaa tai osaa varautua sähkökatkoksiin, koska niitä esiintyy erittäin harvoin.

Teollisuusyrityksillä saattaa olla monia tuotantoprosesseja, joissa jo lyhytaikainen sähköttömyys voi aiheuttaa mittavia kustannuksia. Pahimmillaan tuotantolaitteet saattavat rikkoontua katkoksen aikana tai toimia väärin sähkön palauduttua. Myös tuotantoerä saattaa mennä pilalle.

Näin laadit toimivan varautumissuunnitelman

Sähköttömyyden vaikutusta yrityksen toimintaan, tuotantoon ja työturvallisuuteen on syytä testata ennalta, jotta häiriötilanteesta syntyvä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. Testattavia prosesseja voi olla useita.

– Ihan ensimmäiseksi yrityksen tulisi tehdä omalle toiminnalleen sähköntarpeen kriittisyyden arviointi ja tunnistaa, mitä omassa toiminnassa tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Kannattaa listata ylös kaikki ne toiminnot, jotka eivät kestä edes kuuden tunnin katkosta virransyötössä. Sen jälkeen tarkastellaan prosesseja, joiden keskeytyminen 12 tai 24 tunnin ajaksi aiheuttaisi merkittäviä ongelmia. Niille olisi tärkeää olla olemassa valmiustilassa oleva varavirtalähde, Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Toivonen ohjeistaa.

Kriittisimmin sähköä tarvitsevat yleensä ne prosessin osat, jotka liittyvät lämmittämiseen, jäähdyttämiseen tai pakastamiseen, ja näiden prosessien osalta lämpö- tai kylmäketjun katkeamattomuuden voi varmistaa varavoimakoneella.

Varautumissuunnitelmaa tehdessä tulee ottaa huomioon myös IT-järjestelmä: Kuinka nopeasti prosesseja valvovat ja mittaavat laitteet toipuvat katkoksista? Miten kiinteistössä kulkeminen järjestetään, kun sähköinen lukitusjärjestelmä esimerkiksi estää ovien aukeamisen tai laukaisee palo-ovet?

Työturvallisuuden osalta pitää lisäksi varmistaa, että valaistus toimii varasyötöllä. Silloin kenenkään ei tarvitse kompuroida pimeässä portaikossa kesken työpäivän.

Testaa suunnitelmaa pienimuotoisesti

Laitteiden tapaa reagoida sähkökatkoksiin on vaikea tietää ennalta. Yrityksen kannattaakin järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana pienimuotoinen häiriöharjoitus, jossa verkkovirtayhteys katkaistaan osasta laitteista muutaman minuutin ajaksi. Sen jälkeen seurataan, kuinka nopeasti laiteet käynnistyvät uudelleen ja toimivatko ne normaaliin tapaan.

– Jos sähkökatkon varautumissuunnitelman tekeminen tuntuu hankalalta tai testausvaiheessa ilmenee merkittäviä puutteitta, Turku Energialta voi kysyä neuvoa, Toivonen vinkkaa.

Etenkin suurten yritysten kannattaa sopia energiayhtiön kanssa jo ennalta, miten sähkön häiriötilanteissa toimitaan. Energia-asiantuntija auttaa myös selvittämään, paljonko virtaa kaikkein tärkeimmät prosessit vaativat toimiakseen.

Laajoissa ja pitkissä sähkön jakeluhäiriössä sähköverkkoyhtiöt toimivat ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti ja pyrkivät varmistamaan sähkön jakelun ensisijaisesti yhteiskunnan kriittisille kohteille kuten sairaaloille. Tätä testattiin tammikuussa Turussa järjestetyssä Jäätyvä-harjoituksessa.

Seuraa sähkökatkoista tiedottamista

Turku Energia valvoo jakeluverkkoaan ympäri vuorokauden. Sähkönjakeluverkon ajantasaisen tilanteen näkee Keskeytysinfossa. Jos vikaa ei näy vielä kartassa, siitä voi ilmoittaa nettilomakkeella tai soittamalla päivystävään numeroon 0800 02001.

– Asiakkaamme voivat ottaa EnergiaOnlinessa käyttöön tekstiviesti-ilmoitukset alueellisista sähkönjakelun keskeytyksistä. Ilmoitamme katkoista ja niiden syistä myös nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa. Tiedotamme häiriöistä myös aina paikallismedioita, jotka puolestaan viestivät asiasta omissa kanavissaan. Tavoitteenamme on saada tieto häiriötilanteista asiakkaillemme mahdollisimman pian useiden eri kanavien välityksellä, joten kannattaa napata Turku Energian kanavat seurantaan, Toivonen sanoo.