Ilmakuva tuulimyllyistä Suomessa.
27.01.2020

Turku Energian ympäristötavoitteet edenneet hyvin

Turku Energian ympäristöohjelman 2018–2020 tavoitteet ovat edenneet hyvin. Uusiutuvien energianlähteiden osuus myymästämme  sähkö- ja lämpöenergian kokonaismäärästä  nousee uusien tavoitteiden myötä tämän vuoden loppuun mennessä jo 70 prosenttiin. Ympäristötietoiset asiakkaat voivat halutessaan valita toimitukseen myös 100 % uusiutuvaa energiaa. Kaukolämmön päästöjen vähentyminen Turun seudulla on ollut valtakunnallisestikin merkittävää.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu jo vuosia sitten. Kyseessä on Turku Energian seitsemäs ympäristöohjelma. Turku Energia on esimerkiksi hyödyntänyt jätevedestä saatavaa energiaa jo kymmenen vuoden ajan.

Turku Energia hankkii kaiken perustuotantoon tarvittavan kaukolämmön osakkuusyhtiö TSE:ltä. Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energialta kertoo, että sen lisäksi Naantalin monipolttoainevoimalaitos tuottaa sähköä yli 25 prosenttia yhtiön vuosittaisesta myyntimäärästä. Siten Turku Energian tavoitteet uusiutuvien tuotantomuotojen osalta on linjattu samoiksi kuin TSE:n. Lisäksi Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin vuoden 2029 hiilineutraalisuustavoitteeseen, Jari sanoo.

Turun alueen energiantuotantoon liittyvät päästöt ovat vähentyneet eniten, kun niitä verrataan rannikolla toimiviin, isoihin energiayhtiöihin. Toteutamme kaikki hankkeemme tavoitteet huomioiden. Olemme edelleen valmiita soveltamaan viimeisimpiä, myös taloudellisesti toimivia ratkaisuja, Jari summaa.

Ympäristöohjelman vuodelle 2019 kirjatuista 41 toimenpiteestä saimme toteutettua 33 kpl. Osakkuusyhtiö Hyötytuulen kautta hankimme lisää tuulivoimapuistoja (Polusjärvi 40-45 MW ja Peuralinna 45 MW).  Geotermisen lämmön hyödyntämisessä olemme edenneet aiesopimuksen mukaisesti ja haemme yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa toimenpidelupaa geotermistä laitosta varten porattaville lämpökaivoille. Kaksi, 7000 metriä syvää, lämpökaivoa sijoittuisivat Koroisten sähköaseman välittömään läheisyyteen. Geoterminen energia voisi korvata kaukolämmöntuotannossa käytettävää kivihiiltä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Syyskuusta lähtien osa Meyer Turun telakan tuotantoenergiasta on saatu auringosta. Aurinkosähkövoimala ja pitkään käytössä ollut ekologinen kaukolämpö pienentävät laivanrakennusprosessin hiilijalanjälkeä. Aurinkovoimalahanke on toistaiseksi Turku Energian suurin. Asensimme myös Ilpoisten ja Kemppilän sähköasemille aurinkopaneelit omaan käyttöömme.

Energiatehokkuussopimuksen velvoitteita Turku Energia on saanut hyvin eteenpäin, esimerkiksi lämpöverkoston häviöt ovat pienentyneet. Myös Sähköasemilla on tehty energiatehokkuustoimia.

Sähköisen liikenteen käyttöä edistimme Turun seudulla uusin latausratkaisuin. Olemme uusineet Turku Energian autokantaa järjestelmällisesti. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi lisäsimme lintuvaroittimia ilmajohtoihin Hirvensalon ja Kakskerran alueilla.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.