06.04.2023

Turku Energian vuosikertomus ja vastuullisuusraportti on julkaistu

Turku Energia -konsernin vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, vuosikatsauksen ja liiketoimintakatsauksen, tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportin.

Vuotemme pähkinänkuoressa: 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä seurannut energiakriisi toivat haasteita Turku Energian ja koko yhteiskunnan toimintaan. Sähkö- ja energiamarkkinat käyttäytyivät koko vuoden poikkeuksellisesti, ja Turku Energian tulos laski merkittävästi edellisvuosista. Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta Turku Energia eteni määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta vähentäen muun muassa kaukolämmön ominaispäästöjä. Myös sähkön- ja lämmönjakelun toimitusvarmuus säilyivät erinomaisella tasolla. Keskimäärinen sähkönjakelun keskeytysaika käyttöpaikkaa kohti laski viime vuonna ennätyksellisen alas 7 minuuttiin 26 sekuntiin edellisen ennätyksen ollessa vuodelta 2017. 

Asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan kuluttaja- ja yrityspuolella myös vuonna 2022. Aurinkopaneelien kysyntä lisääntyi merkittävästi. Asiakkaat olivat kiinnostuneita investoimaan pientuotantoon ja uusiutuvaan energiaan varsinkin, kun sähkön hinnan noustessa aurinkopaneelien takaisinmaksuaika lyheni aiemmasta. Sähköautojen latausratkaisuille oli myös jatkuvaa kysyntää hybridi- ja sähköautojen määrän lisääntyessä liikenteessä. 

Tutustu vuoden 2022 vuosikertomukseen 
Tutustu vuoden 2022 vastuullisuusraporttiin 
Tutustu Turku Energian hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen 
Tutustu 7.3. julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseemme

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.