18.09.2019

Helikopterilento tehdään säävaraukset huomioiden kahden arkipäivän aikana viikolla 38, alkaen tiistaina 17.9. Lennon tavoitteena on kartoittaa keskijännite- ja suurjännitelinjan kunto koko Turku Energia Sähköverkkojen verkkoalueelta. Lennon tuloksia hyödynnetään kunnostus- ja raivaussuunnitelmien teossa seuraaville kolmelle vuodelle. Tarkistettavaa verkkoa on yhteensä noin 300 kilometriä.

– Tavoitteenamme on edelleen parantaa toimitusvarmuuttamme. Lentojen avulla pystymme kartoittamaan muun muassa ne kohdat, joissa puustoa on raivattava ilmajohtojen läheisyydestä sekä latvarakenteiden, pylväiden ja johtimien kuntoa. Lentotarkastukset ovat tehokkaampia, kuin maasta käsin tehtävät tarkastukset, ja ne mahdollistavat komponenttien tarkastukset eri näkökulmasta, kuin jos tarkastus tehtäisi maasta käsin, kertoo Turku Energia Sähköverkkojen käyttöpäällikkö Juho Uurasjärvi.

Lisätietoja:
Käyttöpäällikkö Juho Uurasjärvi, Turku Energia Sähköverkot Oy
Puh. 050 5573 160
juho.uurasjarvi@turkuenergia.fi

Sami Laitinen, Comtiki Oy
Puh. 040 043 9099