fbpx
16.05.2022

Turku Energia Sähköverkkojen asiakas, jätä kommenttisi sähkönjakeluverkkomme kehittämissuunnitelmaan!

Energiaviraston kehittämissuunnitelmia koskevan määräyksen mukaisesti jokaisen jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä sekä kantaverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita kehittämissuunnitelmasta. Asiaankuuluviksi verkon käyttäjiksi katsotaan verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät.

Suunnitelma sisältää mm. sähköverkkomme strategisen ennusteen toimintaympäristön muutoksista ja pitkän tähtäimen suunnitelman, sähköverkkomme kehittämissuunnitelman lähtökohdat, kehittämisvyöhykkeillä käytettävien ratkaisujen kustannusvertailun sekä kehittämistoimenpiteet kuluvan vuoden ja vuoden 2023 osalta.

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa! Tutustu kehittämissuunnitelmaan ja sen eri osa-alueisiin oheisen linkin takaa ja jätä kommenttisi 15.5. -15.6.2022 välisenä aikana.

Tutustu kehityssuunnitelmiin ja jätä kommenttisi 15.6.2022 mennessä: Turku Energia Sähköverkkojen kehittämissuunnitelma – Turku Energia

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.