15.08.2023

Artukaisten höyrykeskuksen savukaasupesuri vähentää hiilidioksidipäästöjä

Turku Energia otti käyttöön savukaasupesurin Artukaisten höyryntuotantolaitoksessa. Uusi laitteisto vähentää polttoaineen käyttöä ja laskee kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä entisestään. Tuotantolaitos palvelee alueen yrityksiä tuottamalla niille höyryä uusiutuvasti.

Uusi savukaasupesuri otettiin käyttöön heinäkuun lopulla Artukaisten höyryntuotantolaitoksessa. Rakennustyöt aloitettiin viime marraskuussa ja saatiin päätökseen kesäkuussa. Savukaasupesurin toimitti turkulainen Caligo Industria.Investoinnin arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa.  

Turku Energian lämmönhankinta-asiantuntija Jari Lahtinen on tyytyväinen, kun savukaasuista energiaa talteen ottava lämpöpumppupesuri saatiin laitokselle käyttööntestausvaiheen jälkeen. 

"Savukaasupesurin avulla vähennämme tuotantolaitoksessa käytettävän polttoaineen määrää, kun saamme kosteista savukaasuista talteen muuten hukkaan menevän lämpöenergian. Savukaasuista saadaan talteen 3 MW kaukolämpöä. Tämä energiamäärä vastaa noin tuhannen omakotitalon vuotuista energiankulutusta", Jari Lahtinen sanoo.  

Vuonna 2018 valmistunut Artukaisten höyrykeskus tuottaa Artukaisten alueella sijaitsevien teollisuusyrityksien, Bayer Oy:n, Oy Lunden Ab Jalostajan, PCAS Finland Oy:n, Suomen Nestlé Oy:n, Eckes-Granini Finland Oy:n ja Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n käyttöön höyryä sekä lämpöä Turku Energian kaukolämpöverkkoon. Höyryä ja lämpöä tuotetaan biopolttoaineella, tarkemmin metsähakkeella. 

"Ennen Artukaista kaikki tuottamamme höyry tehtiin öljyllä. Sen lisäksi, että olemme korvanneet höyryntuotannossa öljyn biopolttoaineilla, saimme lisäinvestoinnilla savukaasupesuriin laitoksen hyötysuhdetta parannettua entisestään. Näin vähennämme Ilmasto- ja ympäristöohjelmamme mukaisesti hiilidioksidipäästöjä" Jari Lahtinen kertoo.  

Turku Energia jatkaa määrätietoista siirtymäänsä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia ja päästöttömiä tuotantomuotoja. Turku Energian myymästä kaukolämmöstä oli vuoden 2022 loppuun mennessä tuotettu 78 prosenttia uusiutuvilla energianlähteillä. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 95 % kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. 

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.