Tutustu Turku Energia -konsernin ympäristöohjelmaan.

Tutustu uuteen ympäristöohjelmamme 2018–2020 tavoitteisiin

Ympäristöohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja ja sen valmistelussa on huomioitu henkilöstön ja sidosryhmien antamia palautteita. Ohjelma päivitetään kolmen vuoden välein ja sen toteutumista seurataan kuukausittain yksiköissämme.

1. Päämäärä: Lisäämme uusiutuvan energian osuutta

1.1  Tavoite: Lisäämme uusiutuvan energian osuutta 70 prosenttiin vuoden 2020 loppuun mennessä

 • Lisäämme osakkuusyhtiömme TSE:n kautta Naantalin uuden monipolttoainelaitoksen bio-osuutta 60–70 prosenttiin
 • Hankimme lisää vesivoima- ja tuulienergiaa huomioiden niissä myös ympäristövaikutukset
 • Pilotoimme kaksisuuntaisen älykkään kaukolämpöverkon Skanssin alueelle
 • Ylläpidämme ja rakennamme aurinkoenergiajärjestelmiä konsernin strategisiin kohteisiin
 • Hyödynnämme geotermistä lämpöä

2. Päämäärä: Vähennämme päästöjä ilmaan

2.1 Tavoite: Kaukolämmön myydyn energian ominaispäästö 210 kgCO2 /MWh vuoteen 2020 mennessä

 • Korvaamme kivihiilen ja öljyn käyttöä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla ja tuotantotekniikoilla

2.2 Tavoite: Edistämme sähköisen liikenteen käyttöä Turun seudulla

 • Ylläpidämme henkilö- ja bussiliikenteen latauslaitteita
 • Edistämme sähköisen liikenteen kehitystä Turun seudulla tarjoamalla latausratkaisuja kiinteistöille ja alueellista pysäköintiä varten
 • Osallistumme TuAMKK:n SeBNet-hankkeeseen (Smart Electric Bus Network Integration)

2.3 Tavoite: Vähennämme yhtiön kuljetuskalustoon liittyviä päästöjä

 • Uusimme yhtiön autoja 5 % vuodessa huomioiden uudet päästörajat, hankimme lisää sähkö/hybridiajoneuvoja

3. Päämäärä: Lisäämme energiatehokkuutta

3.1 Tavoite: Lisäämme omaa energiatehokkuutta energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti

 • Vähennämme lämpöverkostohäviöitä toteuttamalla erillistä suunnitelmaa
 • Lisäämme lämpöakkukapasiteettia (kylmä ja lämpö)
 • Kartoitamme lämpökeskusten käyttämät energiat ja teemme esityksen säästötoimenpiteiksi
 • Tehostamme kylmätuotantoa toimenpidelistan mukaan
 • Jatkamme lämpökeskusten ja sähköasemien energiatehokkuuskartoituksia
 • Huomioimme uusissa toimitiloissa ympäristö- ja energiatehokkuusasiat (suunnitelma 2018)
 • Hankimme kahdelle sähköasemalle aurinkopaneelit omakäyttösähkön tarpeisiin
 • Kehitämme Pakkarin sähköaseman päämuuntajiin häviölämmön talteenottojärjestelmän
 • Selvitämme mahdollisuuden päämuuntajien häviölämmön hyödyntämiseen Koroisilla ja Myllyahteella
 • Vaihdamme yhden päämuuntajan pienihäviöiseen ohjelmakaudella
 • Muutamme omien kiinteistöjen valaistusta LED-tekniikkaan ja läsnäolotunnistukseen (sisä- ja ulkovalaistus)
 • Hankimme ilmalämpöpumppuja sähköasemille (1–2 sähköasemaa vuosittain)

3.2 Tavoite: Lisäämme asiakkaiden ja sidosryhmien energiatehokkuutta ja tietoisuutta

 • Osallistumme valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon ja erilaisiin sidosryhmätapaamisiin aktiivisesti
 • Laadimme tiivistettyjä energiankäyttövinkkejä eri tilanteisiin
 • Helpotamme asiakkaiden siirtymistä sähköisten palvelujen käyttäjiksi. Tarjoamme sähköisen sopimusvahvistuksen ja otamme käyttöön eLaskuehdotuksen
 • Helpotamme energiankäytön seurantaa mahdollistamalla hinta- ja kulutusmäärähälytykset EnergiaOnlinessa
 • Helpotamme energiakustannusten seurantaa näyttämällä sähkön myyntisopimuksen kustannustiedot tuntitasolla EnergiaOnlinessa
 • Jatkamme aktiivista oppilaitosyhteistyötä ja koululaisten energianeuvontaa
 • Selvitämme energiatehokkuuspalvelujen lisäämistä yrityksille yhteistyössä kumppanin kanssa (sähkö, lämpö/jäähdytys ja vesi)
 • Tarjoamme kuluttaja- ja yritysasiakkaille uusia digitaalisuuteen perustuvia älykkäitä ratkaisuja
 • Kehitämme kysyntäjoustokonseptin yritysasiakkaille
 • Lanseeraamme asiakkaille/henkilöstölle uuden ympäristötuotteen sähköön ja lämpöön

3.3 Tavoite: Tavoitteena paperiton toimisto

 • Ohjaamme henkilökunnan suunnitelmallisesti sähköisiin palveluihin
 • Kehitämme toimittajien laskutuskäytäntöjä
 • Toteutamme paperittoman toimiston tavoitteita

3.4 Tavoite: Tuemme henkilöstön ympäristöystävällistä liikkumista

 • Vähennämme työhön liittyvää matkustamista sähköisiä etäyhteyksiä hyödyntämällä
 • Vähennämme yhtiön autokannan CO-päästöjä uusimalla tuotantoautoista 5–10 % vuosittain vähäpäästöisempiin
 • Vähennämme yhtiön ajoneuvojen polttoainekulutusta viestimällä joutokäynnin, lisälämmittimien ja ajotavan merkityksestä kokonaiskulutukseen

4. Päämäärä: Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia

4.1 Tavoite: Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia

 • Lisäämme lintupalloja keskijänniteilmajohtoihin
 • Toteutamme lämpökeskusten lakisääteisiä toimenpidevelvoitteita

5. Päämäärä: Lisäämme ympäristöviestintää

5.1 Tavoite: Jatkamme ja lisäämme vastuullisuusviestintää sidosryhmille

 • Jatkamme vuosittaista vastuullisuusraportointia
 • Lanseeraamme Puhdas energiaomatunto -kampanjan
 • Jatkamme vastuullisuusasioista tiedottamista kaikissa uutiskirjeissä
 • Toteutamme ennakoivaa asukasviestintää laajemmissa rakennushankkeissa ja saneeraushankkeissa tapauskohtaisesti

5.2 Tavoite: Lisäämme myös sisäistä vastuullisuusviestintää

 • Jatkamme energiatehokkuusinfojen pitämistä henkilöstölle
 • Järjestämme kierrätysinfoja vuosittain

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.