Tutustu Turku Energia -konsernin ympäristöohjelmaan.

Tutustu ympäristöohjelmaamme vuosille 2015–2017

Ympäristöohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja ja sen valmistelussa on huomioitu myös sidosryhmien antamia palautteita. Ohjelma päivitetään kolmen vuoden välein ja sen toteutumisesta seurataan kuukausittain yksiköissämme.

1. Päämäärä: Lisäämme uusiutuvan energian osuutta

1.1  Tavoite: Lisäämme uusiutuvan energian osuutta sähkön ja lämmön hankinnassa 50 % vuoteen 2020 mennessä

 • Osallistumme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kautta uuden monipolttoainelaitoksen rakentamiseen Naantaliin
 • Rakennamme Luolavuoreen uuden 40 MW pellettilaitoksen
 • Lisäämme Hyötytuuliosakkuuden kautta tuulivoimaosuuden määrää (Hyötytuulen tavoite 400 MW)
 • Hankimme tuulisähköä myös pienemmiltä tuulisähkötoimittajilta (vuosittain 10 GWh)

1.2 Tavoite: Edistämme asiakkaiden pientuotantoa

 • Pilotoimme kaksisuuntaisen älykkään kaukolämpöverkon Skanssin asuinalueella
 • Selvitämme pientuotantoon liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia Skanssin alueella
 • Laadimme prosessin ja asiakasohjeen pientuotantoasioista

2. Päämäärä: Vähennämme päästöjä

2.1 Tavoite: Vähennämme kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöjä 40 % vuoteen 2020 mennessä

 • Korvaamme raskaan öljyn käyttöä lämmön ja höyryn tuotannossa muilla polttoaineilla (tavoitteena myydyn energian ominaispäästö 225 kg CO2/MWh)

2.2 Tavoite: Tuemme sähköisen liikkumisen lisäämistä Turun seudulla

 • Rakennamme 3-10 kpl sähköautojen latauspisteitä Turkuun (yhteistyössä Liikennevirta Oy:n kanssa)

2.3 Tavoite: Vähennämme yhtiön kuljetuskalustoon liittyviä päästöjä

 • Uusimme yhtiön autoja 5 % vuodessa huomioiden uudet päästörajat, hankimme lisää sähkö/hybridiajoneuvoja

3. Päämäärä: Edistämme energiatehokkuutta ja sen viestintää

3.1 Tavoite: Lisäämme asiakkaiden ja sidosryhmien energiatehokkuutta

 • Osallistumme vuosittain valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon erilaisilla tapahtumilla
 • Hyödynnämme lämmön etäluentajärjestelmää energiankäytön tehostamisessa ja hinnoittelussa (kysyntäjousto)
 • Otamme käyttöön uuden liikkuvan toimipisteen uusasiakas- ja tapahtumamarkkinoinnissa
 • Toteutamme pienen pysyvän energianäyttelyn Linnankadun turbiinihalliin
 • Kehitämme energiankäytön seurantapalvelujen yhteyteen työkaluja, joiden avulla asiakkaan on helpompi seurata ja analysoida omaa energiankulutustaan
 • Tavoitteenamme on saada sähköisen laskutuksen osuutta 50 prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä
 • Tavoitteenamme on, että Paperiton palvelu- palvelun tilanneiden asukkaiden osuus >30 % vuoden 2017 loppuun mennessä
 • Laadimme eri asiakasryhmille sopivia esityspaketteja, jotka sisältävät energianeuvonta- aineistoja sidosryhmätilaisuuksiin
 • Jatkamme asiakaspalveluhenkilöstön energianeuvontaa kuukausittaisten tietoiskujen muodossa
 • Kannustamme henkilöstöä e-laskun ja sähköisen palvelun käyttöönottoon erillisen kampanjan avulla
 • Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tilata asiakaslehtemme myös sähköisenä

3.2 Tavoite: Lisäämme energiatehokkuutta myös omassa toiminnassamme

 • Toteutamme energiatehokkuuslain mukaiset energiakatselmukset omissa kiinteistöissä
 • Analysoimme Linnankadun aurinkopaneelipilotin ja päätämme sen jälkeen mahdolliset jatkotoimet liittyen aurinkoenergian lisähyödyntämiseen
 • Selvitämme/muutamme omien kiinteistöjen valaistusta LED-tekniikkaan ja läsnäolotunnistukseen (sisä- ja ulkovalaistuksen osalta)
 • Huomioimme energiatehokkuuden sähköverkon uusien jakelumuuntajien hankinnassa
 • Jatkamme lämpöhäviöiden vähentämistä Turun Seudun Kaukolämmön ja Turku Energian pintakanavien saneerauksella

4. Päämäärä: Vähennämme paikallisia ympäristövaikutuksia

4.1 Tavoite: Minimoimme ympäristöpoikkeamien määrän

 • Toteutamme tuotantolaitosten öljyjärjestelmien muutokset uuden lainsäädännön mukaisesti (öljyn valuma-altaiden saneeraukset)
 • Toteutamme Lämmön ympäristöriskikartoituksessa havaitut kehitysasiat
 • Tarkistamme pohjavesialueiden jakelumuuntamoiden aiemmin tehdyt öljysuojaukset, merkitsemme ne ja tarpeen tullen uusimme ne
 • Tarkistamme jätehuollon toimivuuden ja kierrätysastiat eri kiinteistöissä

4.2 Tavoite: Lisäämme vastuullisuusviestintää

 • Raportoimme sidosryhmille yritysvastuun toteutumisesta vuosittain vuosikertomuksen kautta
 • Toteutamme viestintäsuunnitelman mukaista kaikki kohderyhmät tavoittavaa viestintää
 • Laadimme esitteen/esittelymateriaalia tukemaan uusiutuvaa energianhankintaamme
 • Otamme käyttöön uuden vastuullisuuden uutiskirjeen tärkeimmille sidosryhmillemme
 • Lisäämme asiakasviestinnän sähköisten kanavien vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta
 • Päivitämme henkilöstön ympäristö- ja turvallisuusoppaan ja järjestämme säännöllisesti vastuullisuuteen liittyviä infoja

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.