Bioaineet uusiutuvana energialähteenä.

Bioaineilla tuotettua energiaa

Lisäämme tuotannossamme ja hankinnassamme tavoitteellisesti uusiutuvien ja hiilidioksidivapaiden energialähteiden määrää korvaamalla fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla, kuten pelletillä, biomassalla tai biokaasulla.

Konkreettisia esimerkkejä ovat Luolavuoren pellettilaitos, Orikedon hakelämpökeskus, Kakolan jätevedenpuhdistamon lämmön talteenotto, biokaasun tekeminen puhdistamolietteestä ja höyryn tuottaminen puukaasusta.

Korvaamme omassa vara- ja huipputehon tuotannossamme öljyn käyttöä esimerkiksi pelletillä. Vuonna 2015 valmistunut Luolavuoren pellettilämpökeskus korvaa noin puolet kaukolämmön vara- ja huipputuotannossa käytetystä öljystä.

Siirrymme uusiutuviin polttoaineisiin myös höyryn tuotannossa. Vaihtoehtoina ovat biomassa tai erilaiset biokaasuun perustuvat ratkaisut.

Osallistumme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n osakkuusyhtiönä Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen rakentamiseen, joka tuottaa valmistuessaan vuonna 2017 sekä sähköä että lämpöä biopolttoaineilla. Voimalaitoksen valmistuttua tulee kivihiilen käyttö energiantuotannossamme vähenemään selvästi ja korvautumaan bioenergialla. Tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Valtaosa biopolttoaineesta, kuten puuhake ja kuori, hankitaan lähialueelta sekä mahdollisesti merikuljetuksin.

Tutustu kaukolämmön tuotantolaitoksiimme.