Turku Energian johtoryhmä

Ti­mo Hon­ka­nen

Turku Energia -konsernin toimitusjohtaja

DI, MBA, s. 1972

Turku Energiassa vuodesta 2016

Ju­ha Pel­to­la

Konsernipalvelut-yksikön johtaja

VT, eMBA, s. 1960

Turku Energiassa vuodesta 2000

Tii­na Aho

Asiakaspalvelu-yksikön johtaja, henkilöstöjohtaja

KTM, s. 1966

Turku Energiassa vuodesta 1996

Ja­ri Kui­va­nen

Lämpö-yksikön johtaja

DI, s. 1957

Turku Energiassa vuodesta 2012

An­ne Mär­ri

Talousjohtaja

KTM, s. 1962

Turku Energiassa vuodesta 1990

Gitte Orrensalo

Sovellusasiantuntija, henkilöstön edustaja

Merkantti, s. 1964

Turku Energiassa vuodesta 1985

Harri Salminen

Harri Salminen

Urakointipalvelupäällikkö

DI, s. 1960

Turku Energiassa vuodesta 2002

Harri Salo

Myyntijoh­ta­ja

Turku Energiassa vuodesta 2017

To­mi Toi­vo­nen

Toimitusjohtaja, Turku Energia Sähköverkot Oy

Insinööri AMK, s. 1971

Turku Energiassa vuodesta 2012

Turku Energia -konsernin hallitus

Ilk­ka Ka­ner­va

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, VTM, kan­sa­ne­dus­ta­ja, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Jar­mo Ro­sen­löf

Hal­li­tuk­sen varapu­heen­joh­ta­ja, so­siaa­li­neu­vos, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Ul­la Achrén

EM, hal­lin­to­joh­ta­ja

Eeva-Johanna Eloranta

FM, VTM, kansanedustaja, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Ville Niinistö

VTM, kansanedustaja, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Katri Sarlund

Opettaja, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Saara-Sofia Sirén

KTM, kansanedustaja, Turun kaupunginvaltuutettu

Mikko Väre

Automaatioasentaja, hen­ki­lös­tön edus­ta­ja

Johannes Yrttiaho

FM, tutkija, Turun kaupunginvaltuutettu

Turku Energia Sähköverkot Oy:n hallitus

Topi Ruotsalainen

Hallituksen puheenjohtaja, erityisopettaja

Martti Oksa

Hallituksen varapuheenjohtaja, eläkeläinen

Antto Kulla

DI, kehityspäällikkö

Vilja Siitonen

FT, biokemisti, tutkija

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.