Turku Energian johtoryhmä

Ti­mo Hon­ka­nen

Turku Energia -konsernin toimitusjohtaja

DI, MBA, s. 1972

Turku Energiassa vuodesta 2016

Ju­ha Pel­to­la

Konsernipalvelut-yksikön johtaja

VT, eMBA, s. 1960

Turku Energiassa vuodesta 2000

Tii­na Aho

Henkilöstöjohtaja

KTM, s. 1966

Turku Energiassa vuodesta 1996

Ja­ri Kui­va­nen

Lämpö-yksikön johtaja

DI, s. 1957

Turku Energiassa vuodesta 2012

An­ne Mär­ri

Talousjohtaja

KTM, s. 1962

Turku Energiassa vuodesta 1990

Gitte Orrensalo

Sovellusasiantuntija, henkilöstön edustaja

Merkantti, s. 1964

Turku Energiassa vuodesta 1985

Juho Perkonoja

Tuotantopalvelut-yksikön johtaja (1.5.2019 alkaen)

DI, s. 1979

Turku Energiassa vuodesta 2017

Harri Salminen

Urakointipalvelupäällikkö

DI, s. 1960

Turku Energiassa vuodesta 2002

Harri Salo

Myyntijoh­ta­ja

Energiaratkaisut – ja asiakaspalveluyksikön johtaja

s. 1970

Turku Energiassa vuodesta 2017

To­mi Toi­vo­nen

Toimitusjohtaja, Turku Energia Sähköverkot Oy

Insinööri AMK, s. 1971

Turku Energiassa vuodesta 2012

Turku Energia -konsernin hallitus

Ilk­ka Ka­ner­va

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, VTM, kan­sa­ne­dus­ta­ja, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Jar­mo Ro­sen­löf

Hal­li­tuk­sen varapu­heen­joh­ta­ja, so­siaa­li­neu­vos, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Ul­la Achrén

EM, hal­lin­to­joh­ta­ja

Eeva-Johanna Eloranta

FM, VTM, kansanedustaja, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Ville Niinistö

VTM, kansanedustaja, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Katri Sarlund

Opettaja, Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Saara-Sofia Sirén

KTM, kansanedustaja, Turun kaupunginvaltuutettu

Mikko Väre

Automaatioasentaja, hen­ki­lös­tön edus­ta­ja

Johannes Yrttiaho

FM, tutkija, Turun kaupunginvaltuutettu

Turku Energia Sähköverkot Oy:n hallitus

Topi Ruotsalainen

Hallituksen puheenjohtaja, erityisopettaja

Martti Oksa

Hallituksen varapuheenjohtaja, eläkeläinen

Antto Kulla

DI, kehityspäällikkö

Vilja Siitonen

FT, biokemisti, tutkija

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.