Turku Energian johtoryhmä

Ti­mo Hon­ka­nen

Tur­ku Ener­gia -kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja

Tii­na Aho

Asia­kas­pal­ve­lu-yk­si­kön joh­ta­ja, hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja

Ja­ri Kui­va­nen

Läm­pö-yk­si­kön joh­ta­ja

Mik­ko Mai­mo­nen

käyt­töa­sen­ta­ja, hen­ki­lös­tön edus­ta­ja

An­ne Mär­ri

ta­lous­joh­ta­ja

Ju­ha Pel­to­la

Kon­ser­ni­pal­ve­lut-yk­si­kön joh­ta­ja

To­mi Toi­vo­nen

Ura­koin­ti­pal­ve­lut-yk­si­kön joh­ta­ja

Ve­sa Vas­ki­ka­ri

Tur­ku Ener­gia Säh­kö­ver­kot Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja

Turku Energia -konsernin hallitus

Jar­mo Ro­sen­löf

hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja,
so­siaa­li­neu­vos,
Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Ul­la Achrén

EM,
hal­lin­to­joh­ta­ja

Min­na Ar­ve

KTM, SH,
Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Tu­run kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja

Pa­si Heik­ki­lä

le­vy­sep­pä,
Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Ilk­ka Ka­ner­va

hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja VTM,
kan­sa­ne­dus­ta­ja,
Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Lauri Kattelus

Oik.yo.,
Eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri,
Turun kaupunginvaltuutettu.

Ma­ri-Eli­na Koi­vu­sa­lo

val­tio­tiet.yo,
edus­kun­ta­ryh­män ryh­mäa­vus­ta­ja,
Tu­run kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Jukka Lehtinen

Valvomopäällikkö,
hen­ki­lös­tön edus­ta­ja

Katri Sarlund

Turku Energia Sähköverkot Oy:n hallitus

Topi Ruotsalainen

Topi Ruotsalainen
hallituksen puheenjohtaja
erityisopettaja

Antto Kulla

Antto Kulla
Kehityspäällikkö
DI, s. 1978

Saara-Sofia Siren

Saara-Sofia Sirén
kansanedustaja
KTM,
Turun kaupunginvaltuutettu

Jorma Hellstén

Jorma Hellstén
ylikonduktööri,
eläkkeellä, Turun kaupunginvaltuutettu

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.