Turku Energian tytäryhtiöt ja omistusosuudet

Tytäryhtiöt

Turku Energia Sähköverkot Oy (100 %)

Yhtiö vastaa sähkönjakelusta Turussa, konsernin sähköverkko-omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, verkon toimitusvarmuudesta ja verkkopalvelusta.

Turun Seudun Kaukolämpö Oy (60,75 %)

Turun Seudun Kaukolämpö Oy on seudullinen kaukolämmön siirtoyhtiö. Sen muita osakkaita ovat Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit sekä Fortum Power and Heat Oy.

Osakkuudet ja omistusosuudet energiantuotannossa

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (39,5 %)

Yritys toimittaa osakkailleen lämpöä, höyryä ja sähköä. Yhtiön muut osakkaat ovat Fortum Power and Heat Oy sekä Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit. TSE:llä oli vuokralla vuoden 2012 ajan Turku Energian peruslämmöntuotantolaitokset sekä Fortumin Naantalin voimalaitos. Vuoden 2012 lopussa TSE osti osakassopimuksen mukaisesti Fortumilta Naantalin voimalaitoksen ja Turku Energialta Orikedon biolämpökeskuksen, Orikedon jätteenpolttolaitoksen ja Kakolan lämpöpumpun.

Svartisen Holding AS (34,74 %)

Yritys omistaa vesivoimalaitososuutta hallitsevan norjalaisen Eastern Norge Svartisen AS:n koko osakekannan. Muut osakkaat ovat Vantaan Energia Oy ja Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö.

Suomen Hyötytuuli Oy (12,5 %)

Suomen suurimpiin kuuluva tuulivoimayritys tuottaa tuulisähköä Porissa ja Raahessa sijaitsevissa tuulivoimalaitoksissa sekä kehittää aktiivisesti uutta tuotantoa. Lisätietoa Hyötytuulen sivuilla.

Voimaosakeyhtiö SF OY (3,52 %)

Voimaosakeyhtiö SF:n omistaman Fennovoiman ydinvoimahankkeessa kehitetään Suomeen uutta hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa. Voimaosakeyhtiö SF:ssä on 61 osakasta joita yhdistää tarve parantaa sähkönhankintansa omavaraisuutta. Lisätietoa Fennovoiman sivuilla.

Kolsin Voima Oy (22,5 %)

Viisi suomalaista energiayhtiötä, joiden mukana Turku Energia, omistaa Statkraft Suomi Oy:n koko osakekannan. Vesivoimalaitoksista Kolsi sijaitsee Kokemäenjoessa ja Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset sijaitsevat Kymijoessa. Omistukseen kuuluu lisäksi osuus Kokemäenjoessa sijaitsevan Harjavallan voimalaitoksen tuottamasta vesivoimasta.

Turku Energian muut osakkuudet

 

Turku Science Park Oy (27,56 %)

Turku Science Park toimii korkean teknologian toimialojen kehittäjänä Turussa.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.