Vi finns nära, men ser långt.

Vi finns nära, men ser långt

Åbo Energi är Egentliga Finlands ledande energikoncern, vars verksamhet baserar sig på energi till konkurrenskraftiga priser, kompetent personal, funktionssäkerhet, lönsamhet och miljövänlighet.

Kärnan i vår affärsverksamhet består av anskaffning, överföring och försäljning av el och värme samt utvecklande, byggande och underhåll av energiproduktionsanläggningar och energinät. Våra kunder är privatpersoner, företag och sammanslutningar. Vi är kända som ett pålitligt och kundnära energiföretag som säljer energi vilken till stor del härstammar från förnybara energikällor.

Åbo Energi har ett certifierat ledningssystem, som omfattar verksamhets-, miljö och arbetarskyddssystem (ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001).

http://vsk2017.turkuenergia.fi/se/